Aktualności
Konferencje
09 Marca
Opublikowano: 2020-03-09

Webinarium o zarządzaniu nauką w świetle Ustawy 2.0

PCG Academia organizuje 19 marca bezpłatne webinarium „Zarządzanie informacją naukową w świetle Ustawy 2.0”. Trwają zapisy na to wydarzenie.

Zarządzanie działalnością naukową w uczelni to trudne zadanie, łączy ono bowiem różne obszary zarządzania: obejmuje zarówno działania operacyjne związane z zarządzaniem ludźmi, jak i z zarządzaniem informacją naukową oraz zarządzaniem projektami i procesami w całej instytucji. Aktualnie zarządzanie nauką komplikuje dodatkowo wprowadzana reforma szkolnictwa wyższego, która w znaczący sposób zmienia m.in. sposób ewaluacji naukowej jednostek i pracowników. Aby sprostać rozmaitym wyzwaniom związanym z implementacją założeń Ustawy 2.0 uczelnie muszą, w czasie rzeczywistym, analizować i monitorować duże ilości danych dotyczących realizacji przyjętej strategii naukowej. Wsparciem dla kadry zarządczej uczelni mogą być odpowiednio przygotowane aplikacje, dostosowane do specyfiki działalności uczelni i wymogów nowej ustawy.

Podczas 45-minutowego webinarium eksperci PCG, prof. Łukasz Sułkowski i Piotr Masalski, zaprezentują sciencecloud – ekosystem trzech nowoczesnych aplikacji, umożliwiających efektywne zarządzanie nauką w uczelni w oparciu o dane:

  • Analityka Naukowa – aplikacja pozwala na monitorowanie i symulowanie zapełniania slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji dla lepszego wyniku punktowego;
  • Ewidencja Naukowa – jest to system do gromadzenia i przetwarzania dorobku naukowego uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych zgodnie z najnowszymi wytycznymi MNiSW;
  • Repozytorium Naukowe – narzędzie służy do atrakcyjnej prezentacji dorobku naukowego uczelni i jest inspirowane repozytoriami uniwersytetów ze ścisłej światowej czołówki.

Aplikacje PCG Academia dostarczane są do uczelni jako usługa w modelu Software as a Service (SaaS), dzięki czemu ich uruchomienie jest proste i nie wymaga utrzymywania kosztownych serwerów ani dodatkowego obciążenia pracowników działów IT.

W czasie webinarium obok przeglądu nowoczesnych aplikacji do zarządzania informacją naukową, eksperci przedstawią też przekrojową analizę najważniejszych zmian w zarządzaniu nauką. Wszyscy uczestnicy webinarium będą mieli możliwość zadania pytań i wymiany poglądów z ekspertami PCG.

Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012–2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016–2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybory zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL”. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń , m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska.

Piotr Masalski jako absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wieloletnim współpracownikiem PCG oraz ekspertem w dziedzinie projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Prowadzi aktualnie szereg projektów modernizacji oraz tworzenia od podstaw kluczowych narzędzi związanych z zarządzaniem procesami w szkolnictwie wyższym. Jako właściciel niezależnego software house wraz z wykwalifikowanymi specjalistami od optymalizacji narzędzi informatycznych oraz user experience w swojej pracy zawsze stara się zrywać z utartymi schematami i proponować innowacyjne na rynku rozwiązania.

Bezpłatne webinarium „Zarządzanie informacją naukową w świetle Ustawy 2.0” odbędzie się 19 marca o godz. 14:00. Zapisy poprzez stronę: www.pcgacademiawebinaria.pl

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)