Aktualności
Konferencje
24 Października
Opublikowano: 2019-10-24

Wizja rozwoju polskiej nauki podczas obrad ERC

Na zakończenie trwającego od poniedziałku w Krakowie trzydniowego posiedzenia plenarnego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC), którego gospodarzem był Uniwersytet Jagielloński, w Collegium Novum odbyło się spotkanie zatytułowane „Polscy naukowcy z grantami ERC”.

Na spotkaniu, które prowadził prof. Andrzej Jajszczyk, członek Rady Naukowej ERC obecny był  przewodniczący ERC prof. Jean-Pierre Bourguignon oraz kilku polskich laureatów prestiżowych  grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: dr Michał Németh (Uniwersytet Jagielloński), dr inż. Krzysztof Fic (Politechnika Poznańska) i prof. Magdalena Król (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Laureaci grantów opowiadali o szansach i możliwościach rozwoju jakie daje grant ERC. Dr Németh przekonywał, że otrzymanie grantu dało mu, oprócz ogromnego wsparcia finansowego, poczucie możliwości rozwinięcia potencjału naukowego oraz rozwijania się w poczuciu równości z innymi światowymi naukowcami.

– Grant oznacza więcej pracy, ale takiej, która przynosi ogromną satysfakcję z robienia czegoś wyjątkowego – mówił dr inż. Krzysztof Fic, który objaśniał kolejne kroki przybliżające kandydata do grantu – od otrzymania zaproszenia, poprzez osobiste przedstawienie projektu w Brukseli w  trakcie 5-minutowego wystąpienia przed panelem naukowców niekoniecznie reprezentujących daną dziedzinę.

Z kolei prof. Magdalena Król zwracała uwagę na wielką odpowiedzialność za projekt, który może przecież ponieść porażkę na wielu kolejnych etapach prac. Ta gotowość do podjęcia ryzyka, która widoczna jest jej zdaniem wśród naukowców i instytucji zachodnioeuropejskich, rzadko przejawia się wśród badaczy z naszego regionu. Prof. Król podkreśliła, że granty ERC i projekty, które dzięki nim można prowadzić, bardziej niż dla CV konkretnego naukowca ważne są dla rozwoju polskiej nauki.

Podczas spotkania szansę na zaprezentowanie własnych badań i projektów mieli polscy naukowcy, którzy mają duże szanse na zdobycie grantów ERC: prof. Michał Horodecki (Uniwersytet Gdański), dr Mikołaj Lewandowski (Centrum NanoBioMedyczne UAM), dr Agata Karska (UMK Toruń), dr hab. Inż. Przemysław Data (Politechnika Śląska), dr Anna Czarna (MCB UJ) i dr Błażej Nikiel-Wroczyński (UJ).

Spotkanie było też okazją do zaprezentowania działań podejmowanych przez polskie uczelnie zmierzających do przekształcenia się w uniwersytety badawcze. Prezentację dotyczącą Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił prof. Bartosz Brożek, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji. Przypomniał, że na UJ, w 26 dyscyplinach pracuje 3800 naukowców, którzy rocznie wydają 9 tys. publikacji. Na naszej uczelni realizowane są 1734 różne granty, a także 38 projektów finansowanych w  ramach programu Horyzont 2020. Jak dotąd 3 naukowców z UJ otrzymało granty ERC: dr Michał Németh (Wydział Filologiczny UJ) i dr Tomasz Żuradzki (Wydział Filozoficzny UJ) oraz dr Rafał Banka (Wydział Filozoficzny). Wymienił trzy składniki konieczne do stworzenia uniwersytetu badawczego, którymi w jego opinii są: odpowiednie finansowanie, stworzenie odpowiedniego ekosystemu instytucjonalnego oraz oparcie się na zasadzie „4i” wynikającej z programu MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, czyli połączenia internacjonalizacji, interdyscyplinarności, integracji i innowacyjności.

Prof. Jean-Pierre Bourguignon dziękując za interesujące wystąpienia i rozmowy podczas całego krakowskiego posiedzenia, zaznaczył, że granty ERC są wyjątkowe, gdyż są przygotowywane przez naukowców dla naukowców. Prosił także wszystkich o wsparcie ich idei w obliczu zapowiadanych cięć nakładów finansowych na ERC, co idzie w odwrotnym kierunku niż tendencje do zwiększania nakładów na naukę widoczne w takich krajach jak Chiny, Korea Południowa czy Japonia.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)