Aktualności
Konferencje
07 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-07

Wokół humanistyki: Dźwięk

W dniach 30–31 maja w Krakowie odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wokół humanistyki”. Tym razem tematyka dyskusji będzie się koncentrować wokół dźwięku. 

Konferencja naukowa z cyklu „Wokół humanistyki” ma na celu stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnej wymiany naukowych doświadczeń. Poprzez spotkanie przedstawicieli różnych nauk i dyscyplin organizatorzy chcą pokazać możliwość wzajemnej współpracy naukowców z różnych dziedzin, która otwiera nowe horyzonty badawcze i pozwala spojrzeć na problemy naukowe z wielu perspektyw. W pierwszej edycji poruszano temat różnie rozumianego początku. W drugiej – problematykę szaleństwa i obłędu.

W tym roku zaproszenie kierowane jest nie tylko do studentów i doktorantów, ale również pracowników naukowych, poruszających w swoich badaniach tematykę dźwięku. Wśród proponowanych tematów są m.in.: „Dźwięk w poezji”, „Muzyka w kulturze, literaturze, filmie”, „Dźwięk z perspektywy językoznawczej”, „Historia muzyki”, „Słuch i słyszenie z perspektywy psychologicznej”. Organizatorzy – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UJ, Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ oraz Koło Naukowe Studentów MISH UJ – są otwarci również na inne problemy z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, nauk społecznych, a także z nauk prawnych, psychologii czy humanistyki medycznej.

Termin nadsyłania tytułów abstraktów upływa 9 lutego. Więcej o konferencji i formularz zgłoszeniowy: www.wokol-humanistyki.confer.uj.edu.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)