Aktualności
Konferencje
12 Maja
Opublikowano: 2020-05-12

Wpływ epidemii na rekrutacje na studiach

Rekrutacja na studia w dobie epidemii – to temat trzeciego z cyklu webinariów organizowanych przez Fundację Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, przy wsparciu  Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Koronawirus dotyka szkoły wyższe w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze rektorskie stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni w zupełnie nowych warunkach. Webinaria, których patronem medialnym jest „Forum Akademickie”, są doskonałą platformą wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów, osób pełniących funkcje kierownicze), interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawnych czy formułowania wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Tematem kolejnego spotkania w ramach programu „Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki” będzie rekrutacja na studia w perspektywie bieżącej i długoterminowej. Oparty na wynikach egzaminu maturalnego system rekrutacji na studia jest już utrwalonym elementem polskiego szkolnictwa wyższego. Świadczy o tym m.in. ostatnie stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich potwierdzające potrzebę i intencję jego zastosowania także w warunkach epidemii. Ogłoszone już zmiany w procesie rekrutacji (przesunięcie terminów matur, odwołanie dni otwartych, kalendarz procesu rekrutacji w uczelniach) nakazują rozważenie następujących kwestii: jakie zakłócenia mogą pojawić się podczas tegorocznej rekrutacji i jak można im zaradzić?; jakie modyfikacje należałoby wprowadzić w przygotowywanych uchwałach senatów o zasadach rekrutacji na rok 2021/2022?; czy spodziewany na świecie spadek liczby kandydatów na studia pogłębi wyzwania rekrutacyjne również w Polsce i czy nie powinno to skłaniać do zmiany procesów rekrutacyjnych?

Zaproszenie do udziału w webinarium przyjęli:

  • dr Anna Budzanowska – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego
  • prof. Zbigniew Marciniak – przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • prof. Grzegorz Mazurek – prorektor ds. współpracy zagranicznej Akademii Leona Koźmińskiego

Panel, który odbędzie się w najbliższy czwartek 14 maja o godz. 13:30, poprowadzą: prof. Łukasz Sułkowski, prof. Jerzy Woźnicki oraz Leszek Lewoc. W jego trakcie uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. Rejestracja za pomocą formularza na stronie: www.pcgacademiawebinaria.pl. Tam też znajdują się szczegóły dotyczące kolejnych webinariów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)