Aktualności
Konferencje
30 Stycznia
Opublikowano: 2023-01-30

Wschód–Zachód: dialog języków i kultur

Pod koniec czerwca w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód–Zachód: dialog języków i kultur”. 

Wydarzenie organizowane przez Katedrę Neofilologii i Katedrę Filologii Angielskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku ma na celu stworzenie interdyscyplinarnej płaszczyzny dla dialogu kulturowego między Wschodem a Zachodem i wspieranie refleksji na temat perspektyw ich cywilizacyjnego współistnienia. Konferencja oscyluje wokół dominant międzykulturowych obejmujących zarówno literaturę i kulturę krajów europejskich, jak i badania językoznawcze w ujęciu synchronicznym, diachronicznym, kontrastywnym, międzykulturowym i glottodydaktycznym.

Chcielibyśmy aktywnie przyczynić się do współtworzenia przestrzeni kulturowej w poszukiwaniu uniwersalnego paradygmatu, który tworzy europejskie dziedzictwo kulturowe, zarówno na płaszczyźnie (wielo-)narodowej, jak i lokalnych zbiorowości etnicznych. Zapraszamy do wspólnego namysłu językoznawców, literaturoznawców, historyków i krytyków sztuki, kulturoznawców – zachęcają organizatorzy.

W ramach forum slawistycznego, anglistycznego, germanistycznego dyskusje będą się toczyć wokół interkulturowych zagadnień badawczych z obszarów:

 • Literatura i kultura (e)migracji.
 • Historia w kontekście literatury.
 • Nowe gatunki i formy we współczesnych literaturach.
 • Literatura pogranicza.
 • Badania lingwistyczne w ujęciu synchronicznym, diachronicznym, kontrastywnym, międzykulturowym i glottodydaktycznym.
 • Pragmalingwistyczne badania nad tekstem i dyskursem.
 • Współczesne wyzwania w dydaktyce języków obcych.
 • Komunikacja medialna, społeczna i międzykulturowa.

Konferencja odbędzie się w dniach 29–30 czerwca w formule hybrydowej. Języki robocze: polski, rosyjski, angielski, niemiecki. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesyłać do osób odpowiedzialnych za poszczególne fora:

 • mgr Paulina Ogórek: paulina.ogorek@apsl.edu.pl (forum anglistyczne)
 • dr Joanna Flinik: joanna.flinik@apsl.edu.pl (forum germanistyczne)
 • dr Maxim Ponomarenko: maxim.ponomarenko@apsl.edu.pl (forum slawistyczne)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2023 r.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)