Aktualności
Konferencje
24 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-24

WSPiA organizuje dyskusję o współczesnych wyzwaniach bezpieczeństwa 

O przyszłości organizacji proobronnych w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa będą dyskutować uczestnicy seminarium naukowego organizowanego w ramach Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek 29 listopada o godz. 10:00. 

Seminarium naukowe pt. „Przyszłość organizacji proobronnych w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa” organizowane jest wspólnie przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą oraz Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Mowa będzie m.in. o ochronie wschodniej granicy RP, rosyjskiej wojnie nowej generacji i chińskiej doktrynie wojny nieograniczonej oraz militarnym, strategicznym i politycznym użyciu procesów kulturowych, narodowotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.

Debata koncentrować się jednak będzie wokół organizacji proobronnych, dlatego paneliści poruszą temat roli i zadań Związku Strzeleckiego w perspektywie najbliższych 10–25 lat, samoistnych grup militarnych i ich znaczenia dla systemu bezpieczeństwa Polski. Poruszone zostaną także kwestie roli samorządu we wsparciu organizacji proobronnych, przyszłości organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle zmian społeczno-ustrojowych oraz organizacji proobronnych na Wschodzie.

W konferencji uczestniczyć będą goście z wielu ośrodków akademickich i instytucji z całej Polski. Wśród nich m.in. prof. dr hab. Bogusław Pacek, gen. dyw. Wojska Polskiego w stanie spoczynku, b. rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej oraz profesor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto swoje referaty zaprezentują także: dr Tomasz Wójtowicz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr Jacek Magdoń z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wiktoria Charczenko, dyrektor Departamentu Rozwoju Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Nie zabraknie wykładowców WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej: prof. Andrzeja Witkowskiego, prof. Andrzeja Zapałowskiego, dr Agaty Furgały, dr. Pawła Łuczkowskiego oraz dr. Grzegorza Krzysztofa Krzeszowskiego.

Seminarium odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 29 listopada, w Auli WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w kampusie uczelni przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie. Początek dyskusji o godzinie 10:00.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Forum Myśli o Bezpieczeństwie, które działa przy WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej od 2013 r. Stanowi platformę wymiany poglądów, twórczej dyskusji i zacieśniania współpracy różnych podmiotów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Do udziału w dyskusji zapraszani są przedstawiciele formacji mundurowych województwa podkarpackiego: Policji, Straży Granicznej, ABW, CBA, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej oraz kluczowych w regionie firm i przedsiębiorstw.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)