Aktualności
Konferencje
18 Maja
Opublikowano: 2020-05-18

Wydłużenie ewaluacji naukowej – nowe regulacje i uwarunkowania działania uczelni

Wydłużenie ewaluacji naukowej będzie tematem czwartego z cyklu sześciu webinarów dotyczących sytuacji na uczelniach w czasach pandemii. Organizuje je Fundacja Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, przy wsparciu  Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Koronawirus dotyka szkoły wyższe w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze rektorskie stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni w zupełnie nowych warunkach. Webinaria, których patronem medialnym jest „Forum Akademickie”, są doskonałą platformą wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów, osób pełniących funkcje kierownicze), interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawnych czy formułowania wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Najbliższy webinar, który zaplanowano na czwartek 21 maja na godz. 13:30, będzie dotyczył wydłużenia ewaluacji naukowej – nowych regulacji oraz uwarunkowań działania uczelni. Debata będzie obejmować takie zagadnienia, jak:

  • sposoby połączenia ewaluacji w latach 2017–2018 z ewaluacją w latach 2019–21 według nowych kryteriów;
  • ewaluacja jakości działalności naukowej;
  • przewidywalność procesu ewaluacji jakości działalności naukowej.

Zaproszenie do udziału w webinarium przyjęli:

  • dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Jan Pomorski – członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Bartłomiej Skowron – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

Panel, który odbędzie się w najbliższy czwartek 21 maja o godz. 13:30, poprowadzą: prof. Łukasz Sułkowski, prof. Jerzy Woźnicki oraz prof. Stefan Jackowski. W jego trakcie uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. Rejestracja za pomocą formularza na stronie: www.pcgacademiawebinaria.pl. Tam też znajdują się szczegóły dotyczące kolejnych webinariów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)