Aktualności
Konferencje
12 Listopada
Opublikowano: 2020-11-12

Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej

Terapie komórkami macierzystymi i inne zagadnienia medycyny regeneracyjnej będą tematem webinarium, które odbędzie się 25 listopada  o godzinie 10:00. Organizatorem wydarzenia zatytułowanego pt. „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej: Raport EASAC z polskiej perspektywy” jest Komitet Biotechnologii PAN.  

Medycyna regeneracyjna to dziedzina na pograniczu medycyny, inżynierii tkankowej i biologii molekularnej, która obejmuje badania nad procesem gojenia się ran i naprawy uszkodzonych tkanek, komórek i narządów przez zastosowanie np. terapii genowej czy terapii komórkami macierzystymi. Te ostatnie przyciągnęły w ostatnich czasach sporo uwagi opinii publicznej. Obecnie na rynku istnieje szeroka oferta komercyjna zastosowań terapii komórkowych (często bez wystarczających podstaw nazywanych macierzystymi) w leczeniu wielu schorzeń. Jednak skuteczność i bezpieczeństwo większości z nich nie jest potwierdzone rzetelnymi badaniami naukowymi.

O wyzwaniach i możliwościach medycyny regeneracyjnej z polskiej perspektywy będą dyskutować goście webinarium organizowanego przez Komitet Biotechnologii PAN. Paneliści i prelegenci nawiążą do raportu przygotowanego przez Naukową Radę Doradczą Akademii Europejskich (ang. European Academies’ Science Advisory Council, EASAC) oraz Federację Europejskich Akademii Medycznych (ang. Federation of European Academies of Medicine, FEAM), który ukazał się 2 czerwca 2020 r. Swój wkład w jego powstanie wnieśli m.in. uczeni z Polski.

Spotkanie otworzy przemówienie prof. Romualda Zabielskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Podczas sesji głównej, prowadzonej przez prof. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Józefa Dulaka, kierownika Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zabiorą również głos: prof. Giulio Cossu z University of Manchester oraz dr hab. n. med. Dariusz Śladowski z Zakładu Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dyskusję panelową, w której będą uczestniczyć:

  • dr Joanna Różyńska – adiunkt w Zakładzie Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Komisje bioetyczne a eksperymentalne leczenie z wykorzystaniem komórek macierzystych);
  • dr hab.  Marlena Pecyna z Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Problemy prawne eksperymentów leczniczych);
  • dr hab. Marcin Waligóra – prodziekan ds. rozwoju naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego (Czy istnieją  eksperymenty lecznicze: etyczne aspekty terapii komórkami macierzystymi?);
  • prof. Iwona Grabska-Liberek – kierownik Kliniki Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podstawowego w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie (Terapie komórkowe i genowe w chorobach oczu);
  • prof. Justyna Drukała – twórca i kierownik Banku Komórek i Wytwórni Produktów Leczniczych Terapii Zaawansowanej w Zakładzie Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Komórki macierzyste w chorobach skóry);
  • dr hab. n. med. Marek Ussowicz – adiunkt w Katedrze i Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Komórki macierzyste w hematologii);

poprowadzą prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Józef Dulak.

Wydarzenie podsumują organizatorzy: prof. Romuald Zabielski, prof. Tomasz Twardowski – kierownik Zakładu Biosyntezy Białek w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, prof. Ewa Łojkowska oraz prof. Józef Dulak.

Informacje  o programie spotkania, prelegentach oraz linkiem do logowanie znajdują się na stronie konferencji.

MK

Komórki macierzyste: możliwości, nadzieje i ograniczenia

Dyskusja (0 komentarzy)