Aktualności
Konferencje
16 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-16

Wyzwania współczesnego prawa wyborczego

15 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. Patronem medialnym jest „Forum Akademickie”.

Szósta edycja konferencji, którą – jak co roku – organizuje Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, działające pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, kierownika Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu, poświęcona zostanie wyborom do Parlamentu Europejskiego. Celem wydarzenia jest omówienie podobieństw, tożsamości i różnic istniejących w systemach wyborczych państw członkowskich UE oraz identyfikacja i analiza problemów praktyki wyborczej występujących przy organizacji eurowyborów.

Program wydarzenia składa się z dwóch części. W pierwszej zaplanowany został panel ekspercki, w którym wezmą udział teoretycy i praktycy wyborów. Podobnie jak w latach ubiegłych będą to reprezentanci organizacji międzynarodowych, organów państwa, administracji wyborczej i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. W drugiej części przewidziane zostały panele wystąpień młodych badaczy wyborów: studentów, doktorantów i pracowników naukowych z Polski i zagranicy. Tematami ich wystąpień będą wybrane aspekty procesu wyborczego z perspektywy prawniczej, politologicznej i socjologicznej.

Na uwagę zasługuje fakt, że w poprzednich edycjach konferencji wzięło udział blisko 800 uczestników, a I i III edycja wydarzenia – zorganizowana w marcu 2013 i czerwcu 2015 roku – otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie dla kół naukowych odbywającym się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – StRuNa w kategorii Konferencja Naukowa Roku 2013 oraz Konferencja Naukowa Roku 2015.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji wszystkich, których zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce prawa wyborczego, w tym przedstawicieli takich dyscyplin jak: prawo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia oraz dziedzin pokrewnych, jak również przedstawicieli praktyki wyborczej. Termin zgłoszeń udziału upływa 28 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych i biernych (udział bierny jest bezpłatny, opłata konferencyjna dla uczestników czynnych – 110 zł).

Więcej informacji o wydarzeniu. Kontakt: elektor@stud.umk.pl; sknelektor@gmail.com.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” to uczelniana organizacja studencka, do której statutowych zadań należy pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności studentów w zakresie szeroko pojętego prawa wyborczego. Inicjatywy podejmowane przez Koło nastawione są na popularyzację wiedzy związanej z problematyków wyborów, a także sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczej, swobodnej wymianie poglądów naukowych.

MK

 T oWyd wide 1

Dyskusja (0 komentarzy)