Aktualności
Konferencje
03 Listopada
Opublikowano: 2021-11-03

X Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

„Dynamika zmian stosunków międzynarodowych: Nowe wyzwania i transformacje” – to tytuł jubileuszowej X Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, która odbędzie się w dniach 4–5 listopada w Lublinie. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

X Ogólnopolska Konwencja PTSM to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych dla badaczy stosunków międzynarodowych w Polsce. W tym roku tematyka spotkań będzie odnosić się do problemu zmian w stosunkach międzynarodowych, a więc wyzwań dotyczących współczesnego ładu międzynarodowego i kierunków jego przekształceń, transformacji międzynarodowych instytucji ekonomicznych i napięć w gospodarce światowej, wyzwań związanych z regionalnymi formami współpracy na świecie i tych związanych z przekształceniami w komunikowaniu międzynarodowym, rozwojem nowych technologii informacyjnych, a także kryzysu klimatycznego i jego wpływu na stosunki międzynarodowe czy kryzysu wartości i norm międzynarodowych, związanych m.in. z prawem międzynarodowym, prawami człowieka, human security i reżimami międzynarodowymi.

Pierwszego dnia zaplanowano dwie sesje plenarne poświęcone kategorii zmiany w nauce o stosunkach międzynarodowych oraz geopolityce w kontekście prezydencji Francji w Unii Europejskiej. W czasie konwencji odbędzie się ponad 30 paneli dyskusyjnych. Miejscem obrad jest siedziba Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS w Lublinie (Kampus Zachodni UMCS, ul. Głęboka 45).

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych zostało założone w 2009 roku. Celem stowarzyszenia jest popieranie rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych; upowszechnianie wiedzy w tym zakresie; prezentowanie dorobku tej dyscypliny wiedzy; integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie stosunków międzynarodowych, a reprezentujących takie dziedziny jak: politologia, ekonomia, prawo międzynarodowe, historia dyplomacji; integrowanie środowisk reprezentujących zarówno naukę jak i praktykę międzynarodową. Przewodniczącym PTSM jest prof. dr hab. Edward Haliżak, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

MK

Program X Ogólnopolskiej Konwencji PTSM

 

Dyskusja (0 komentarzy)