Aktualności
Konferencje
09 Września
Opublikowano: 2019-09-09

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

W dniach 18–20 września w Warszawie odbędzie się X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zjazd to odbywające się co trzy lata spotkanie naukowców reprezentujących prawie wszystkie ośrodki akademickie w Polsce, a zajmujących się kwestiami edukacji, jej wiodącymi i szczegółowymi problemami, przyjmowanymi rozwiązaniami formalno-prawnymi i organizacyjnymi, dyskutowanymi dylematami. Tegoroczna, jubileuszowa konferencja, w której udział zapowiedziało ponad 300 przedstawicieli środowiska pedagogicznego, odbywać się będzie pod szczególnym hasłem „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii”.

Uczestnicy Zjazdu podejmą próbę refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed pedagogiką, edukacją i oświatą w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym współczesnej Polski i świata. Podjęta tematyka, niezwykle ważna i ciesząca się obecnie dużym społecznym zainteresowaniem, bez wątpienia zasługuje na uwyraźnienie poprzez przekaz prasowy i medialny.

Trzydniowe obrady odbywać się będą w siedmiu sesjach tematycznych, poświęconych polityce edukacyjnej, nauczycielowi i uczniowi, roli rodziny w procesie edukacji i wychowania, przygotowaniu człowieka do życia i aktywności na rynku pracy w czasach globalizacji i „czwartej rewolucji przemysłowej”, a także metodologii badań naukowych. Towarzyszyć im będą sympozja specjalne, a także poprzedzająca Zjazd Akademia Młodych Naukowców – spotkanie badaczy rozpoczynających swoją drogę naukową z rówieśnikami z zagranicy, a także mentorami, dzielącymi się wiedzą w ramach wykładów, spotkań i warsztatów.

Szczegółowe informacje o Zjeździe, w tym program wydarzenia, dostępne są na stronie: www.zjazd2019.pedagog.uw.edu.pl.

Anna Wnorowska, źródło: APS

 

Dyskusja (0 komentarzy)