Aktualności
Konferencje
02 Września
Opublikowano: 2019-09-02

XI Polski Zjazd Filozoficzny

W dniach 9–14 września 2019 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się XI Polski Zjazd Filozoficzny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

W niektórych dyscyplinach naukowych (np. naukach szczegółowych) wszyscy badacze mniej więcej zgadzają się co do podstaw teoretycznych; niektóre dotyczą tego samego, ale mają różne podejścia (psychologia). Są też takie, że poszczególne ich subdyscypliny dotyczą zdumiewająco odmiennych dziedzin rzeczywistości, a do tego, w ramach każdej z tych subdyscyplin mamy przysłowiową różnorodność poglądów – tak właśnie jest z filozofią.

Raz na cztery lata tej różnorodności można doświadczyć podczas Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Zjazd to wydarzenie unikatowe; zwykle konferencje gromadzą badaczy mówiących z grubsza tym samym językiem – dopiero Zjazdy są okazją do spotkania się całej tej wielkiej rodziny, nie zawsze żyjącej ze sobą w zgodzie. Bogactwo to wielkie: 20 sekcji tematycznych (jeszcze z podsekcjami), sympozja specjalne, panele dyskusyjne, no i wykłady plenarne.

Trudno powiedzieć, które dziś działy rozwijają się najbardziej dynamicznie. Z filozofii (nazywanej czasem filozofią przez wielkie „f”, czyli tej dotyczącej „wielkich problemów filozoficznych”) jest to pewnie filozofia religii (tu podkreślić warto zamykający Zjazd wykład profesora St. Judyckiego „Metafizyka i idea zbawienia” albo sesję poświęconą filozofii religii Alvina Plantingi (niedawnego doktora hc KUL). Z filozofii przez „f” mniejsze (czyli działów bliższych stosowania w innych dziedzinach nauki) to np. etyka szczegółowa, do której wchodzą np. problemy związane z etyką samochodów autonomicznych, nie mówiąc już o zagadnieniach bioetycznych. Pomiędzy nimi – cała paleta problemów – np. z filozofii techniki, przyrody (problem hybryd ludzkich), umysłu (odczytywanie stanów mentalnych?),antropologii (postludzki personalizm?) czy filozofii sztuki (np. kategoria niewielkości w sztuce).

Szczegółowy program: https://zjazdfilozoficzny.kul.pl. Jednym z patronów medialnych XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego jest Forum Akademickie”.

Marek Lechniak

XI Polski Zjazd Filozoficzny w liczbach:

  • 20 sekcji tematycznych
  • 7 wykładów plenarnych
  • około 630 referatów w sekcjach
  • 9 paneli dyskusyjnych
  • 13 sympozjów specjalnych
  • około 650 uczestników
Dyskusja (0 komentarzy)