Aktualności
Konferencje
30 Lipca
Opublikowano: 2019-07-30

XI Polski Zjazd Filozoficzny

XI Polski Zjazd Filozoficzny odbędzie się w dniach 9–14 września 2019 roku w Lublinie. To cykliczne wydarzenie, gromadzące co cztery lata całe środowisko filozoficzne w Polsce.

Lublin nie po raz pierwszy będzie gościł jego uczestników. W 1977 roku pod hasłem „Filozofia w służbie narodu i socjalizmu” odbył się w tym mieście IV Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny, którego organizatorem był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Po ponad 40 latach filozofowie wracają nad Bystrzycę, by zaprezentować aktualnie prowadzone badania, a także zastanowić się nad miejscem oraz rolą filozofii w kontekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlega dzisiaj środowisko naukowe. Tym razem spotkanie organizuje Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wykład otwierający będzie dotyczył zagadki przyczynowości, a wygłosi go prof. dr hab. Jacek Jadacki, prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego. W abstrakcie czytamy, że związek przyczynowo-skutkowy jest jedną z najważniejszych relacji ontologicznych. Świadczy o tym m.in. to, że pojęciem związku przyczynowo-skutkowego posługujemy się zarówno w życiu, jak i w różnych dziedzinach nauki, m.in. w fizyce, biologii, psychologii, medycynie, prakseologii i – last but not least – w teologii. Wykład wypełni analiza tego pojęcia, która będzie zmierzała do wykazania, że mamy w istocie do czynienia z wieloma pojęciami związku przyczynowo-skutkowego – i do rekonstrukcji wyodrębnionych w wyniku tej analizy pojęć. Zanalizowane zostaną także zależności między nimi.

W trakcie kolejnych zjazdowych dni uczestnicy wezmą udział w wykładach plenarnych („Aspects of the grammar and logic of relative terms”, „Samoświadomość i sceptycyzm”, Czy średniowieczna matematyczna teologia i filozofia przyrody wpłynęły na rozwój myśli nowożytnej”, „Konsumpcyjna absolutyzacja wolności”, „Metafizyka i idea zbawienia”), licznych panelach dyskusyjnych z udziałem m.in. prof. Jana Woleńskiego, prof. Marka Lechniaka, prof. Magdaleny Środy, prof. Piotra Gutowskiego, prof. Jacka Hołówki i prof. Stanisława Janeczka, oraz sympozjach tematycznych odbywających się w kilkunastu sekcjach, m.in. Antropologii Filozoficznej, Logiki, Etyki Szczegółowej i Stosowanej, Semiotyki i Filozofii Języka, Ontologii i Metafizyki.

Historia spotkań filozofów sięga 1923 roku, kiedy to we Lwowie odbyło się pierwsze tego typu wydarzenie. Na obradach plenarnych wygłoszono wówczas wykłady dotyczące zagadnienia wolności woli i teorii czynu. Na 123 uczestników zjazdu reprezentujących między innymi ośrodki naukowe z Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy i Wilna, wygłoszono 51 referatów. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Kazimierz Twardowski, a odczyt inauguracyjny – Władysław Witwicki. Pośród referentów znajdowali się między innymi: K. Ajdukiewicz, B. Bornstein, L. Chwistek, T. Czeżowski, B. Gawecki, R. Ingarden, T. Kotarbiński i W. Tatarkiewicz. Kolejne Zjazdy odbywały się w Warszawie (II, III, VIII), Krakowie (III, V), Toruniu (VI), Szczecinie (VII), Wiśle (IX) i Poznaniu (X).

MK

Więcej informacji o XI Polskim Zjeździe Filozoficznym na stronie internetowej: zjazdfilozoficzny.kul.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)