Aktualności
Konferencje
15 Listopada
Opublikowano: 2019-11-15

XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

„Neuropsychologia w medycynie – medycyna w neuropsychologii” – to temat XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, który odbędzie się w dniach 29–30 listopada w Lublinie.

Konferencja dedykowana jest osobom ze środowiska akademickiego oraz praktykom. Udział w niej wezmą psychologowie, neuropsychologowie, neurologopedzi, lekarze i inni specjaliści, których praca skoncentrowana jest na szeroko rozumianym wsparciu osób z dysfunkcjami OUN. Dyskusje prowadzone będą w kilku obszarach tematycznych:

  • neuropsychologia a medycyna;
  • neuropsychologia i choroby metaboliczne;
  • neuropsychologia a starzenie się normalne i patologiczne;
  • neuropsychologia wczesnego rozwoju;
  • neuropsychologia i genetyka;
  • diagnozowanie neuropsychologiczne w różnych obszarach medycyny;
  • rehabilitacja neuropsychologiczna;
  • innowacyjne metody diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej;
  • zaburzenia neurorozwojowe.

Tematami wykładów będą m.in. neuromarkery w diagnostyce medycznej i neuropsychologicznej, strategie terapii choroby Alzheimera, dysfunkcje poznawcze po naczyniopochodnych uszkodzeniach mózgu, diagnoza i terapia neuropsychologiczna dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi, neuropsychologiczne podłoże zdrowego starzenia. Zaproszenie do wygłoszenia wykładów plenarnych przyjęli: prof. dr hab. Mariola Bidzan, dr hab. n. hum. prof. nadzw. Michał Harciarek, prof. dr hab. Anna Herzyk, prof. dr hab. Krzysztof Jodzio, prof. dr hab. Bożydar L.J. Kaczmarek, dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, dr hab. n. hum. prof. nadzw. Małgorzata Lipowska, prof. dr hab. Emilia Łojek, dr hab. n. hum. prof. nadzw. Agnieszka Maryniak, prof. dr hab. Maria M. Pąchalska, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, prof. dr hab. Joanna Seniów, prof. dr hab. Elżbieta Szeląg.

Miejscem Kongresu będzie budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS przy ul. Narutowicza 12 w Lublinie. Organizatorami są: Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Jednym z partnerów medialnych jest „Forum Akademickie”.

MK

Program XXII Kongresu PTN

Dyskusja (0 komentarzy)