Aktualności
Konferencje
11 Października
Opublikowano: 2021-10-11

Za tydzień startuje Areopag Uniwersytetów

Z inicjatywy rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jeszcze w tym miesiącu zainaugurowany zostanie cykl debat akademickich pod nazwą Areopag Uniwersytetów. W projekcie wezmą udział czołowe polskie uczelnie.

Areopag Uniwersytetów to przedsięwzięcie zainicjowane przez środowisko akademickie KUL. Główna idea, jaka przyświeca pomysłowi, opiera się na debacie publicznej dotyczącej wyzwań współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej. W spotkaniach będą mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani omawianym tematem. Do projektu ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, zaprosił rektorów czołowych polskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. Jacek Popiel), Uniwersytetu Warszawskiego (prof. Alojzy Nowak) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (prof. Bogumiła Kaniewska).

Pierwsza z cyklu czterech debat „Areopag Uniwersytetów – świat w dobie COVID-u” odbędzie się w poniedziałek, 18 października, o godz. 16:00 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Centrum Transferu Wiedzy, aula 408). Jej temat to: „System wartości w dobie COVID-u”.

Gospodarzami kolejnych będą: UJ (8 listopada), UAM (6 grudnia) i UW (10 stycznia 2022 r.). W debatach, z udziałem rektorów, dyskutować będą reprezentanci tych ośrodków akademickich oraz zgromadzona w auli publiczność. Każdy będzie miał możliwość zabrania głosu. Transmisje online ze spotkań pojawią się na stronach internetowych uniwersytetów uczestniczących w projekcie. Patronat Honorowy nad cyklem sprawuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)