Aktualności
Konferencje
21 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-21

Zapewnienie kontroli przebiegu i rejestracji zdalnych egzaminów dyplomowych

W ramach prowadzonej przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego akcji #PomagamyUczelniom w najbliższy piątek odbędzie się webinarium poświęcone zapewnieniu kontroli przebiegu i rejestracji zdalnych egzaminów dyplomowych.  

Epidemia koronawirusa wymusiła na uczelniach zmianę dotychczasowego modelu ich funkcjonowania. Konieczne stało się niemal natychmiastowe wdrożenie pracy i nauczania w trybie zdalnym oraz maksymalne uelastycznienie procedur. Dlatego właśnie IRSW postanowił udzielić wsparcia uczelniom, pomagając zarówno władzom, jak i pracownikom, stawić czoła nowym problemom oraz odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości. Służyć temu mają m.in. szkolenia prowadzone w formie online. Po webinariach: „Wybory w uczelniach publicznych w czasie epidemii” (materiały dostępne na: https://irsw.pl/webinar-wybory-materialy/) i „Procedury awansu naukowego w okresie przejściowym a pandemia COVID-19” (materiał filmowy) w najbliższy piątek, 24 kwietnia, odbędzie się kolejne, tym razem poświęcone wyzwaniom prawnym związanym z zapewnieniem kontroli przebiegu i rejestracji zdalnych egzaminów dyplomowych. Adresowane jest w szczególności do członków osób pełniących funkcje kierownicze w uczelni związane z nadawaniem tytułów zawodowych, członków komisji egzaminacyjnych oraz pracowników obsługujących procedury nadawania tytułów zawodowych.W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów dyplomowych wprowadziła tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0.,
  • jakie trudności rodzi nowa regulacja związana z zapewnieniem kontroli przebiegu i rejestracji egzaminu dyplomowego,
  • na jakie aspekty zwrócić należy uwagę z perspektywy administracyjnego charakteru postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego,
  • jakie możliwe stanowiska interpretacyjne można skonstruować na gruncie nowych regulacji.
Spotkanie, które rozpocznie się w piątek 24 kwietnia o godz. 11:00, poprowadzi dr Aleksander Jakubowski. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których stroną są szkoły wyższe. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierował realizacją grantu z Narodowego Centrum Nauki. Członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

MK

Ze względów technicznych liczba miejsc jest ograniczona. Link do rejestracji: https://bit.ly/WebinarEgzaminyOnline.
Dyskusja (0 komentarzy)