Aktualności
Konferencje
17 Lutego
Opublikowano: 2021-02-17

Zapisy na kurs „Open Badges for Open Research”

Trzytygodniowy, ogólnodostępny, bezpłatny kurs online „Open Badges for Open Research”, realizowany w ramach projektu OBERRED, rozpocznie się 1 marca. Trwa rejestracja!

OBERRED (Open Badge Ecosystem for the Recognition of Skills in Research Data Management and Sharing) to międzynarodowy projekt, w którym jednym z partnerów jest Instytut Badań Literackich PAN. Ma na celu stworzenie praktycznego przewodnika obejmującego specyfikę techniczną i zagadnienia związane z Open Badges. To cyfrowe odznaki symbolizujące wskaźniki osiągnięć edukacyjnych, umiejętności, zainteresowań lub doświadczenia zawodowego. Mają formę znaku graficznego zapisanego w formacie .png – każdy z nich jest opracowywany indywidualnie przez pracodawcę lub usługodawcę. Uzyskanie takiej odznaki świadczy o nabyciu określonych umiejętności, ale nie wiąże się z koniecznością posiadania określonej kwalifikacji, więc dostęp do odznak jest o wiele łatwiejszy dla osób, które chcą w alternatywny sposób potwierdzić swoje doświadczenie w danej dziedzinie.

Gwałtowne zmiany wynikające z cyfryzacji wpłynęły również na dziedzinę badań. Otwarta nauka jako koncepcja mająca na celu uczynienie procesów akademickich ogólnodostępnymi, zrozumiałymi i użytecznymi była jednym z najważniejszych podejść, które umożliwiła cyfryzacja, obok otwartego dostępu, otwartych źródeł, otwartych zasobów edukacyjnych, masowych otwartych kursów online i otwartych odznak – piszą w zaproszeniu organizatorzy.

Zakres odznak jest bardzo szeroki: mogą one symbolizować posiadanie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych w określonym obszarze, np. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. System przyznawania odznak nie jest uregulowany, nie istnieje także jedna instytucja, która je przyznaje. Dlatego liczba odznak rośnie w lawinowym tempie: w 2012 r. zidentyfikowano ok. 3 tys. rodzajów open badges, podczas gdy w 2019 r. było ich już 25 mln na całym świecie. Ze względu na tę różnorodność i brak formalnych kryteriów, które osoba starająca się o odznakę musi spełnić, zwiększają one konkurencyjność na rynku certyfikatów i kwalifikacji.

W ramach projektu OBERRED, współfinansowanego z programu Erasmus+, organizowany jest ogólnodostępny kurs online „Open Badges for Open Research”. Jego tematyka dotyczy podstaw, technologii i zastosowań otwartych odznak w otwartej nauce. Kurs składa się z trzech lekcji, które zaplanowano na 1, 8 i 15 marca. Prowadzącą będzie prof. Ilona Buchem z Beuth Hochschule für Technik w Berlinie (kontakt: buchem@beuth-hochschule.de). Zapisy pod linkiem: https://platform.europeanmoocs.eu/course_open_badges_for_open_science.

MK, źródło: www.epale.ec.europa.eu

Dyskusja (0 komentarzy)