Aktualności
Konferencje
27 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-02-27

Zarządzanie wiekiem w miejscu zatrudnienia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie wiekiem w miejscu zatrudnienia” odbędzie się 24 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zarządzanie wiekiem (ang. age management) jest jedną ze strategii zarządzania zasobami ludzkimi, która określa działania mające na celu wypracowanie kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemu zmian demograficznych w miejscu pracy. Ma na celu stworzenie środowiska pracy oraz zapewnienie warunków w niej dostosowanych do wieku i możliwości zatrudnionych osób. Na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa strategia ta ma za zadanie pełne wykorzystanie potencjału, doświadczeń i kompetencji zatrudnionych osób oraz układanie efektywnej współpracy i łączenia pracowników pochodzących z różnych pokoleń. Zainteresowanie zarządzaniem wiekiem wynika przede wszystkim z procesu demograficznego, polegającego na stałym starzeniu się społeczeństw spowodowanym wydłużaniem się długości życia ludzkiego oraz niskim przyrostem naturalnym. Ze względu na starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie zmiany struktury wiekowej pracowników, w tym wyraźne różnice w mentalności i światopoglądzie różnych pokoleń tworzących zasoby ludzkie organizacji, zagadnienie zarządzania różnorodnością nabiera coraz większego znaczenia.

Dlatego właśnie Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” wraz z Zespołem Badawczym Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych postanowiło wyjść z inicjatywą konferencji adresowanej do przedstawicieli nauk prawnych, społecznych oraz ekonomicznych, która stanowić będzie platformę wymiany poglądów dotyczących powyższej tematyki na gruncie akademickim.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie wiekiem w miejscu zatrudnienia”  odbędzie się 24 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie zostanie podzielone na dwa panele: ekspercki oraz studencko-doktorancki. Udział jest bezpłatny, ale należy się zarejestrować. Abstrakty referatów przyjmowane są do 25 marca.

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych:

https://docs.google.com/document/d/1iod16aYpFKbCIVTg7Sbj1DD1ppwv_ZeKSbVosmYSvVw/mobilebasic

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników biernych:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHf_j6VEUAOkWgWjCLO7qDEOmWw_4QPZa5ZvGHe0JC2ZUn6g/viewform

MK

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)