Aktualności
Konferencje
06 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-06

Zbliża się Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

„Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?” – pod takim hasłem przebiegać będzie XXIV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. Wydarzenie zaplanowano w dniach 23–25 czerwca w Toruniu.

Program wydarzenia jest odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie szkoleniowe pracowników uczelni
odpowiedzialnych za PR, promocję, komunikację i marketing. Wykład otwierający wygłosi Brian Clark, rzecznik prasowy Brown University, który podzieli się najlepszymi praktykami związanymi z komunikacją uniwersytecką w erze cyfrowej, zaś Paul Andrew z Harvard University przedstawi wykład dotyczący strategii komunikacji na uczelniach badawczych.

Pierwszy dzień wypełni sesja „Houston, mamy Portal! – czyli, jak nie bać się radykalnej zmiany w komunikacji naukowej uczelni na przykładzie UMK”. Wystąpią przedstawiciele Działu Promocji i Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK. W ostatnich latach jednym z ambitnych zadań Zespołu podporządkowanych misji wzmacniania wizerunku UMK jako uczelni badawczej, było stworzenie Portalu Informacyjnego UMK. O jego powstaniu i sprawnym funkcjonowaniu opowiedzą pracownicy sekcji: redakcyjnej, kreatywnej i promocyjnej.

W drugim dniu konferencji aktualne wyzwania związane z umiędzynarodowieniem przedstawi Katarzyna Aleksy, dyrektor Biura Programów dla Instytucji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Z kolei Anna Wawdysz z Urzędu Miasta Poznania opowie o swoich doświadczeniach związanych ze współpracą samorządu z uczelniami, m.in. w zakresie promocji Poznania jako ośrodka akademickiego, realizacją programów dla młodych talentów i projektów podnoszenia jakości kształcenia. W trakcie wystąpienia zostaną poruszone tematy sieciowania, współpracy uczelni z samorządem, biznesem i otoczeniem społecznym oraz zaprezentowane dobre praktyki wychodzenia poza mury i utarte ścieżki uczelni w działaniach promocyjno-wizerunkowych.

Ewa Kiszka, kierowniczka Biura ds. Umiędzynarodowienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego spróbuje udowodnić, że świadome zarządzanie zmianą może nam bardzo pomóc i uniknąć tzw. wypalenia. Koordynatorka uczelniana programów i projektów: Erasmus+, Ready, Study, GO! Poland, Study in Poland, Study in Pomorskie, Model Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Model Równego Traktowania, opowie o zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia, w tym różnic międzykulturowych, marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych, internacjonalizacji uczelni, wprowadzaniu zmian jakościowych i nowych funkcji wspierających podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia uczelni.

Dr Beata Czechowska-Derkacz, specjalista PR, adiunkt w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Uniwersytetu Gdańskiego, podzieli się z uczestnikami wynikami badań sposobów komunikowania uczelni z otoczeniem w czasie pandemii. Rozmowa na temat wspólnego doświadczenia w czasie pandemii, analiza wyników badań, także zmian, jakie zaszły w mediach, będą okazją do podzielenia się dobrymi praktykami z zakresu trudnej komunikacji kryzysowej i komunikacji przyszłości.

Konferencja „Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?” rozpocznie się 23 czerwca. Link do rejestracji: https://forms.gle/QtNgnHrK22deprAu5.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

MK

Program konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)