Aktualności
Konferencje
21 Maja
Opublikowano: 2020-05-21

Zmiana terminu konferencji „Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany”

Z powodu pandemii koronawirusa zaplanowana na czerwiec konferencja „Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany” odbędzie się w innym terminie. Organizatorzy – Towarzystwo Naukowe Płockie we współpracy z Radą Towarzystw Naukowych PAN – zachęcają do zgłaszania propozycji referatów i artykułów. 

Wydarzenie jest częścią jubileuszu 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Obchody planowano pierwotnie na początek czerwca. Wiadomo już, że w tym terminie wydarzenie nie dojdzie do skutku. Na razie zarząd TNP nie podaje jeszcze nowej daty, ale przewidywane jest przeniesienie uroczystości na wczesną jesień. Wtedy też odbyłaby się konferencja. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania propozycji referatów i artykułów.

Jubileusz TNP to okazja do refleksji nad społecznym ruchem naukowym jako elementem krajobrazu nauki i życia zbiorowego. Stowarzyszenia oraz fundacje naukowe charakteryzują się wielością celów, funkcji i form, odgrywały też różnorodne role w zmieniających się warunkach społecznych i politycznych, którym towarzyszyły dynamiczne zmiany technologiczne. Uzasadnia to potrzebę opisu społecznego ruchu naukowego w procesie zmiany społecznej. Celem konferencji jest ukazanie społecznego ruchu naukowego jako wyniku i jednocześnie czynnika zmiany społecznej. W jej trakcie uczestnicy zajmą się następującymi problemami: przemiany stowarzyszeń naukowych, role i funkcje towarzystw naukowych w zmieniającej się rzeczywistości, różnorodność celów i form działania społecznego ruchu naukowego, przyszłość towarzystw naukowych.

Aktualne informacje dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Towarzystwa Naukowego Płockiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)