Aktualności
Konferencje
19 Września
Fot. K. Stępniewski
Opublikowano: 2023-09-19

Źródła – niedoceniany fenomen natury

W środę, 20 września, w Kazimierzu Dolnym rozpocznie się V Konferencja Krenologiczna pt. „Źródła – niedoceniany fenomen natury”. Wydarzenie połączone jest z obchodami 70-lecia badań krenologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS od 70 lat prowadzi badania źródeł Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Naukowcy gromadzą dane dotyczące wydajności źródeł oraz właściwości fizyczno-chemicznych wód z nich wypływających. Podobne badania prowadzone są także w innych ośrodkach naukowych w Polsce – wymiana doświadczeń i wyników badań z zakresu krenologii (działu hydrologii badającego źródła) jest istotna z punktu widzenia wykorzystania zasobów źródlanych w zaopatrzeniu w wodę.

Obchodom jubileuszu badań krenologicznych na UMCS towarzyszyć będzie konferencja „Źródła – niedoceniany fenomen natury”. Poruszane w jej trakcie zagadnienia dotyczą m.in. uwarunkowań hydrogeologicznych funkcjonowania źródeł i ich roli w zasilaniu wód rzecznych, zasobów wód źródlanych i ich wykorzystania. Podjęta zostanie także tematyka jakości wód oraz źródeł jako obiektów badań antropopresji. Wystąpienia prelegentów obejmują także kwestie: bioróżnorodności miejsc wypływu wód podziemnych, środowiskowych, krajobrazowych, kulturowych i edukacyjnych funkcji źródeł oraz ich monitoringu, zagrożeń i problemów ochrony. Uzupełnieniem dyskusji będzie sesja terenowa, podczas której uczestnicy zobaczą wybrane źródła zachodniej części Wyżyny Lubelskiej i sposoby ich zagospodarowania.

Otwarcie trzydniowej konferencji nastąpi w środę, 20 września, w Kazimierzu Dolnym. Organizatorami są: Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS oraz Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej UMCS.

MK

Program konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)