13–14 marca 2018 Opole

3rd International Scientific Conference on Brain Computer Interfaces

Opublikowano: 22.12.2016

forum akademickie

Organizator: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Konferencja organizowana jest od 2014 roku cyklicznie – co 2 lata w marcu. Dwie dotychczasowe edycje zgromadziły łącznie ponad 1000 uczestników. Prelekcje wygłosili znani profesorowie nauk technicznych, medycznych oraz humanistycznych (łącznie blisko 40 prelekcji). W roku 2016 wydano monografię pt. Współczesne problemy w zakresie inżynierii biomedycznej oraz neuronauk, pod red. Szczepana Paszkiela oraz Jana Sadeckiego, poświęconą omawianym na konferencji zagadnieniom.

Pierwszy dzień III edycji konferencji pragniemy poświęcić szerokiej popularyzacji wiedzy wśród studentów I, II i III stopnia studiów uczelni wyższych oraz młodzieży szkół średnich, drugi natomiast na realizację części naukowej z podziałem na sesje, którym przewodniczyć będą naukowcy z bogatym dorobkiem naukowym, a wygłoszone referaty, w formie rozbudowanych streszczeń, planujemy wydać w monografii naukowej wydawnictwa Springer w serii Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer, Heidelberg and New York. Edytorem tej serii jest prof. Janusz Kacprzyk (PAN). Edytorzy wydania to: W. Hunek, S. Paszkiel. Dzień ten będzie adresowany m.in. do praktyków oraz naukowców.

Komitet naukowy konferencji to profesorowie nauk medycznych, technicznych oraz humanistycznych, w tym m.in.: prof. Włodzisław Duch (UMK), prof. Jerzy Klamka (PŚ), prof. Józef Korbicz (UZ, PAN), prof. Ryszard Tadeusiewicz (AGH), prof. Leszek Rutkowski (PCz), prof. Władysław Torbicz (PAN), prof. n. med. Mieczysław Pokorski (UO), prof. Remigiusz Rak (PW), prof. Karol Miller (University of Western Australia), prof. Eleuterio Toro (University of Trento, Włochy) oraz prof. Yudong Zhang (Nanjing Normal University, Chiny; Research Scientist, MRI Unit, Columbia University, USA).

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych tematyką połączenia mózgu człowieka z komputerem, a także osoby zainteresowane: neurobiologią, biochemią, biofizyką, neuroinformatyką, neurorehabilitacją oraz inżynierią biomedyczną, automatyką i informatyką. Informacje na temat konferencji dostępne są pod adresem: https://bci.po.opole.pl/. Szczegółowych informacji udziela przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Szczepan Paszkiel, e-mail: s.paszkiel@po.opole.pl.

Konferencja jest wolna od opłat. Rejestracja – przesłanie propozycji tytułu oraz abstraktu artykułu do 1 czerwca 2017; tekst należy nadesłać do 30 czerwca 2017.

Patronat honorowy nad konferencją objął rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej prof. Tomasz Boczar oraz Komisja Metrologii PAN, Oddział Katowice. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują czasopismo „Pomiary Automatyka Robotyka – PAR”, wydawnictwo PAK z czasopismem „MAM”, miesięcznik „Forum Akademickie” oraz lokalne media, w tym regionalny oddział TVP.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie