24-25 maja 2018 Poznań

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „A Centennial of «The Polish Peasant in Europe and America»: Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes”

Opublikowano: 29.11.2017

forum akademickie

Organizatorzy: Instytut Socjologii UAM (http://socjologia.amu.edu.pl/), Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego (http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/), The Haverford Institute of Public Sociology (http://www.haverfordinstitute.org/)

Mając na uwadze ogromne znaczenie dzieła The Polish Peasant in Europe and America dla światowej socjologii, jak również wkład samego Znanieckiego w jej rozwój, organizatorzy pragną – z okazji setnej rocznicy publikacji Chłopa polskiego w Europie i Ameryce – zaprosić wszystkich zainteresowanych do zastanowienia nad aktualnością tego dzieła dla współczesnych badań socjologicznych oraz zachęcić do nowego odczytania tej przełomowej pracy, w kontekście przemian współczesnego świata.

Szczegółowe informacje odnośnie tematyki konferencji oraz obowiązujących terminów znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/144-the-polish-peasant-in-europe-and-america-symposium-2018.

Konferencję objęło patronatem Polskie Towarzystwo Socjologiczne (http://pts.org.pl/).

Językiem konferencji jest język angielski.

Komitet Organizacyjny konferencji: dr hab. Jerzy Kaczmarek (przewodniczący): jkaczmar@amu.edu.pl; mgr Piotr Luczys: lurys-granat@wp.pl; dr hab. Marek Nowak: kawon.m@amu.edu.pl; dr hab. Andrzej Przestalski: przestal@amu.edu.pl; prof. Suava Salameh: smsalameh@gmail.com.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie