3-4 marca 2018 Warszawa

Neofilologia: perspektywy transdyscyplinarności

Opublikowano: 29.11.2017

forum akademickie

Organizator: Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologi Uniwersytetu Warszawskiego

Komitet naukowy: prof. dr hab. Maria Dakowska – Instytut Anglistyki UW, prof. dr hab. Waldemar Czachur – Instytut Germanistyki UW, prof. dr hab. Anna Kieliszczyk – Instytut Romanistyki UW, prof. dr hab. Robert Małecki – Instytut Germanistyki UW, prof. dr hab. Izabella Zatorska – Instytut Romanistyki UW.

Tematyka konferencji: Organizator zaprasza do namysłu nad ścieżkami, którymi podąża współczesna neofilologia: począwszy od zagadnień językoznawczych, poprzez dydaktykę języków obcych czy literaturoznawstwo, aż po media, kino i teatr. Zachęca zarówno do poruszania tematów tradycyjnych, jak i nowoczesnych, transdyscyplinarnych, które dowodzą, jak szerokie są horyzonty tej nauki.

Nasze rozmowy i rozważania skupią się wokół następujących kręgów tematycznych: Kino – Teatr – Nowe media; „Odszukane w tłumaczeniu”; Współczesność – jej tradycje i konteksty; Literackie narracje rzeczywistości; Dydaktyka – wyzwania i innowacje; Językowy obraz świata.

Adresaci konferencji: Zaproszenie skierowane jest do doktorantów oraz studentów studiów magisterskich zainteresowanych prezentacją swojej pracy naukowej, zarówno literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, jak i dydaktyków.

Język konferencji: W celu konsolidacji społeczności młodych neofilologów sugerowane są referaty w języku polskim, będzie natomiast istniała możliwość wygłoszenia prezentacji również w innych językach.

Referaty: Przewidziany czas wystąpień to 20 minut. Po prezentacji kolejne 10 minut przeznaczone będzie na pytania oraz dyskusje dotyczące prezentowanych zagadnień.

Opłata konferencyjna: Brak

Publikacja: Nadesłane referaty (w dowolnym języku, o długości ok. 25 000 znaków ze spacjami) złożą się na recenzowaną naukowo publikację pokonferencyjną.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w języku polskim lub angielskim (do 2 000 znaków ze spacjami) na adres: transdyscyplinarnosc@gmail.com do 30 listopada 2017 r. Wiadomość potwierdzająca uczestnictwo w konferencji zostanie przesłana do 15 grudnia 2017 r. Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany po skompletowaniu listy uczestników. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.11.2017.

 

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe

Imię i nazwisko:

Instytucja (Uniwersytet, wydział, instytut):

Adres do korespondencji:

Adres elektroniczny:

Telefon kontaktowy:

Czy chce Pan/i wygłosić na konferencji referat? 

Jeśli odpowiedź jest negatywna, proszę nie wypełniać dalszej części formularza.

Referat

Krąg tematyczny:

Tytuł referatu:

Pomoce potrzebne w trakcie referatu:

komputer    rzutnik   dostęp do Internetu    inne (proszę podać jakie)

Abstrakt referatu (do 2000 znaków ze spacjami):


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie