22 -23 maja 2018 Opole

V Międzynarodowa konferencja Medical Science Pulse „Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych – Interdisciplinary Science & Research”

Opublikowano: 12.12.2017

forum akademickie

W dniach 22 -23 maja 2018 w Państwowej Medycznej Szkole Zawodowej  w Opolu odbędzie się V Międzynarodowa konferencja Medical Science Pulse „Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych – Interdisciplinary Science & Research”. Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, pracowników dydaktycznych i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi projektów naukowych oraz publikowania ich wyników. Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć młodych naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym, przekazanie wiedzy na temat roli kooperacji między naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi, doskonalenie umiejętności publicznej wymiany doświadczeń naukowych, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej.
Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference/


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie