Aktualności
Konkursy
26 Września
Opublikowano: 2019-09-26

Nominowani do tytułu Leaders in University Management

Kapituła konkursu Leaders in University Management LUMEN 2019 na najlepiej zarządzane przedsięwzięcia i projekty w szkolnictwie wyższym nominowała 11 finalistów.

W tym roku do konkursu wpłynęły 73 zgłoszenia. Projekty były oceniane w trzech kategoriach:

 • Rozwój – realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni;
 • Zarządzanie – innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
 • Współpraca – kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni, tj. studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi oraz społecznością lokalną.

Kapituła konkursu, której przewodniczy prof. Jerzy Woźnicki, wybrała 11 projektów. O tytuł Leaders in University Management starać się będą:

 

KATEGORIA ROZWÓJ

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Oględziny miejsca zdarzenia w technologii virtual reality dla studentów prawa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Studencka Strefa Aktywności UŚ

KATEGORIA ZARZĄDZANIE

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Utworzenie pionierskiego w Polsce Zintegrowanego Biobanku, posiadającego certyfikat jakości potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie „Biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych”
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Utworzenie Strefy Wiedzy i Innowacji – miejsca skupiającego interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje w zakresie m.in. nauki, współpracy, innowacji oraz transferu technologii
 • Politechnika Warszawska – Kreatywny Semestr Projektowy
 • Politechnika ŁódzkaUtworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej – pierwszy, dwuletni etap działalności Centrum

KATEGORIA WSPÓŁPRACA

 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących
 • Fundacja Młodej Nauki – Polski MOOC
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – LEGO® Education Innovation Studio – unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki (LEIS-on-UAM)
 • Szkoła Główna Handlowa w WarszawieForum Dziekanatów

Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni podczas Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019, która odbędzie się 19 listopada w Warszawie. Konferencja będzie poświęcona praktycznym aspektom implementacji Ustawy 2.0 oraz zarządzaniu zmianą w szkołach wyższych. W jej trakcie zademonstrowane zostaną rozwiązania informatyczne i organizacyjne, usprawniające procesy realizowane w uczelniach. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Szczegółowe informacje i rejestracja: www.lumen.edu.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)