Aktualności
Konkursy
20 Listopada
Opublikowano: 2020-11-20

Blisko pół mld zł na realizację projektów w konkursach NCN

Ponad 487 mln zł trafi do 595 polskich naukowców w wyniku rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów OPUS i PRELUDIUM. Do obu złożono w sumie aż 4096 wniosków.

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo formuła 19. edycji została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Wpłynęły aż 2424 aplikacje na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Na podstawie przeprowadzonej oceny eksperckiej finansowanie w łącznej wysokości prawie 451 mln zł przyznano 352 projektom i, co ciekawe, aż trzy z nich zostaną zrealizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.

PRELUDIUM to z kolei konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób – w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. W dziewiętnastej edycji zostały złożone 1672 wnioski o łącznej wartości prawie 246 mln zł, spośród których grono ekspertów zakwalifikowało do finansowania 243 projekty na kwotę ponad 36 mln zł.

Projekty zgłoszone do finansowania w konkursach NCN mogą być realizowane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Wnioski w każdej z tych dziedzin ocenia właściwy jej zespół ekspertów składający się z zarówno polskich, jak i zagranicznych wybitnych naukowców. To właśnie na podstawie ich oceny zapada decyzja o tym, które ze zgłoszonych projektów otrzymają środki pieniężne na realizację.

Zgodnie z decyzją ekspertów, najwięcej projektów w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – finansowanie w łącznej kwocie ponad 174 mln zł otrzyma aż 213 z nich. Przedstawicielom nauk o życiu zostały przyznane 203 granty o wartości ponad 228 mln zł, z kolei w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce środki finansowe w wysokości niemal 85 mln zł otrzyma jej 179 reprezentantów.

źródło: NCN

Listy rankingowe

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: