Aktualności
Konkursy
14 Kwietnia
Fot. Bartosz Kudaj
Opublikowano: 2020-04-14

Najlepsze prace z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie. Nagrodę główną otrzymała Joanna Królikowska za pracę „Rzeczywistość (nie)opisana. Życie teatru na łamach prasy branżowej w latach 1983–1989” obronioną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Jury wybrało siedem najlepszych prac magisterskich z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie spośród 27 zgłoszonych przez promotorów w październiku 2019. W konkursie brały udział prace obronione w roku akademickim 2018/2019. Nagrodę główną w wysokości 3 tys. zł przyznano Joannie Królikowskiej (na fot.) za studium „Rzeczywistość (nie)opisana. Życie teatru na łamach prasy branżowej w latach 1983–1989”. Praca powstała na Wydziale Filologicznym UŁ na kierunku kulturoznawstwo (spec. teatr w kulturze) pod opieką dr. Piotra Olkusza.

Publikacja ukazuje życie teatralne w latach 1983–1989 przez pryzmat czasopism teatralnych: „Teatr”, „Dialog” i „Scena”. Wszystkie one przedstawiają nieco inny obraz tamtego okresu. Porównanie trzech czasopism pozwoliło dostrzec, że życia teatralnego (ale też rzeczywistości w ogóle) nie opisuje się takim, jakim faktycznie jest – opis zawsze jest jednocześnie aktem kreacji. Wynika to z różnych perspektyw – biograficznych, politycznych i społecznych. Takie bogactwo pozwoliło na zarysowanie dynamicznego i pulsującego obrazu tego okresu.

To bogactwo perspektyw postrzegania lat osiemdziesiątych zostało ukazane dzięki rozmowom z ludźmi teatru: teatrologami, dziennikarzami teatralnymi, a nawet z praktykami. Wywiady wiązały się z wyjazdami do Warszawy, wizytami w redakcjach czasopism teatralnych i w teatrach. Przewodnikami po latach osiemdziesiątych były tak ważne osoby, jak: Izabella Cywińska, Małgorzata Dziewulska, Sławomira Łozińska, Janusz Majcherek, Tadeusz Nyczek, Barbara Osterloff, Krzysztof Sielicki, Jacek Sieradzki, Małgorzata Szpakowska i Lech Śliwonik.

Ułożenie tych wszystkich elementów – treści czasopism, kontekstów historycznych i doświadczeń świadków wydarzeń – dało bogatą konstelację faktów i ich interpretacji.

– Niespodziewanie udowodniłam, że nie ma jednej historii, jednego teatru lat osiemdziesiątych, jednego wspomnienia o tym czasie, a ujęcie obiektywizujące przegrywa z natłokiem subiektywnych mikronarracji. Wszystkie perspektywy okazały się ważne, dlatego każda ma w mojej pracy swoje miejsce – zaznacza Joanna Królikowska.

Badania przez nią prowadzone były finansowane w ramach konkursu Studenckie Granty Badawcze UŁ. W ramach III edycji wydarzenia kierowała ona projektem „Życie teatru na łamach prasy branżowej w latach 1983–1989”. Studencki grant łódzkiej uczelni umożliwia najzdolniejszym studentom odbycie krajowych i międzynarodowych podróży naukowych, zakup materiałów i sprzętów pomocnych w realizacji badań oraz publikację wyników analiz w prestiżowych czasopismach naukowych. To jedna z kluczowych inicjatyw uczelni badawczej, która łączy ścieżkę dydaktyczną z naukową.

Drugą nagrodę w wysokości 2 tys. zł otrzymał Radosław Stępień, autor pracy „Dziady. Fuga. Metaautobiografia” napisanej na Wydziale Reżyserii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. Włodzimierza Szturca.

Trzecia nagroda w wysokości 1,5 tys. zł trafiła do Agaty Tomasiewicz, autorki pracy „Dialektyka dystansu i bliskości. Perspektywa voyeurystyczna w spektaklach Sekretne życie Friedmanów, Koncert życzeń i Wieloryb. The Globe”, napisanej na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie pod kierunkiem prof. Tomasza Kubikowskiego.

Laureatką nagrody specjalnej im. Jerzego Gota za pracę z zakresu historii teatru polskiego (w wysokości 2 tys. zł) została Klaudia Pyszyńska, autorka pracy „Wyobraźnia plastyczna w wybranych komediach Franciszka Zabłockiego”, napisanej na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Chachulskiego, prof. UKSW.

Nagrodę specjalną im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru w wysokości 2 tys. zł otrzymała Agnieszka Błaszczak za „DIGITTRY: lalkarstwo w świecie cyfrowym. W stronę nowego języka teatru”, powstałą na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (filia we Wrocławiu) pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Kocura.

Wyróżnienie w wysokości 1 tys. zł przyznano Wiktorowi Uhligowi autorowi pracy „Ekologia teatru Włodzimierza Staniewskiego na tle innych koncepcji i praktyk”, napisanej w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Wojciecha Dudzika.

Kapitułę tegorocznego Konkursu tworzyli: dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG (przewodnicząca), dr hab. Jacek Kopciński, prof. IBL; dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. UJ.

Organizatorem konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Konkurs wspiera młodych badaczy na wczesnym etapie ich karier naukowych, a tym samym popularyzuje badania z zakresu wiedzy o teatrze, widowiskach i performatyki.

MK, źródło: UŁ, IT

Dyskusja (0 komentarzy)