Aktualności
Konkursy
24 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-24

14 mln zł na prace badawcze podkarpackich uczelni

Ruszył kolejny nabór wniosków do programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji na prace B+R jednostek naukowych. Łączna pula środków do rozdysponowania wynosi 14 mln zł.

To już trzecia edycja tego programu. W dwóch poprzednich wyłoniono w sumie 88 projektów na łączną kwotę 13,99 mln zł. Dotychczas otrzymane granty umożliwiły zespołom naukowym prace nad m.in. biokompozytem polimerowym o osnowie PHBV napełnionym mielonymi łuskami gryki, urządzeniem do rehabilitacji kończyny górnej, technologią opracowania prototypu biopreparatu stosowanego w ochronie zdrowia reprodukcyjnego, batonem na bazie białka roślinnego o właściwościach immonomodulacyjnych czy innowacyjną serią emulsji ciekłokrystalicznych zawierających micelarny ekstrakt z owoców derenia.

Chcąc zwiększyć zasięg programu, PCI wprowadziło możliwość ubiegania się o granty przez wszystkie podkarpackie uczelnie prowadzące działalność naukową.

Efekty poprzednich dwóch naborów, do których wpłynęły łącznie 244 projekty, skłoniły nas do włączenia do kolejnego kilku istotnych nowości. Dodaliśmy kryteria premiujące „projekty kierunkowe” (wpisujące się w światowe trendy, a zarazem kierunki technologiczne najistotniejsze dla rozwoju Podkarpacia), „projekty multidyscyplinarne” (łączące badania z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych) oraz „projekty międzyuczelniane” (angażujące naukowców z różnych uczelni) – wyjaśnia Krzysztof Borowicz, dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI.

Wpływ na konkurs miały też wyniki badania ankietowego pt. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. Kierunki rozwoju dla nauki i gospodarki”, które przeprowadzono w maju. Wzięło w nim udział 177 naukowców z 9 podkarpackich uczelni. Zebrane w ten sposób opinie posłużyły do ustalenia katalogu kierunków premiowanych.

Pula środków w III naborze wynosi aż 14 mln zł, czyli jest taka jak w sumie w dwóch poprzednich. Wartość pojedynczego grantu nie może przekroczyć 500 tys. zł (poprzednio było to 200 tys. zł). O dofinansowanie mogą wnioskować zespoły naukowe, których liderzy zatrudnieni są na umowę o pracę w: Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytecie Rzeszowskim, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz na pozostałych podkarpackich uczelniach.

Podkarpackie Centrum Innowacji poza finansowaniem kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych wspiera także proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych, a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe.

Informacje na temat trzeciego naboru, regulamin i dostęp do systemu on-line służącego do składania wniosków znajduje się na stronie internetowej:https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3. Termin składania wniosków mija 11 sierpnia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)