Aktualności
Konkursy
15 Września
Opublikowano: 2023-09-15

25 tys. zł za doktorat dotyczący problematyki granic w XX wieku

Do końca września trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Nagrodę Jadwigi i Zbigniewa Kruszewskich za najlepszą pracę doktorską z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, dotyczącą problematyki granic w XX wieku. Na autora bądź autorkę najlepszej publikacji czeka 25 tys. zł. 

To pierwsza edycja konkursu organizowanego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Mogą w nim wziąć udział autorzy prac doktorskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, dotyczących problematyki granic w XX wieku między: Polską a Niemcami, Polską a Czechami, Polską a Słowacją, Polską a Ukrainą, Polską a Białorusią, Polską a Litwą, Polską a Związkiem Sowieckim/Rosją. Warunkiem uczestnictwa jest obywatelstwo jednego z państw Europy Środkowo-Wschodniej, Niemiec lub państw b. ZSSR, a także ukończone studia doktorskie. Prace muszą być obronione w ostatnich trzech latach na polskich (niezależnie od obywatelstwa doktoranta) lub zagranicznych  (wyłącznie Polacy) uczelniach.

Laureat bądź laureatka konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 tys. zł brutto, dyplom oraz wydanie pracy drukiem w serii Studium Europy Wschodniej. Przewidziano także możliwość przyznania II i III nagrody (odpowiednio: 15 tys. i 10 tys. zł brutto). Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2023 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 grudnia. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej UW.

Studium Europy Wschodniej to jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego. Powstała w 1990 roku. Prowadzi kształcenie i badania związane z krajami byłego bloku komunistycznego. Oferuje studia stacjonarne i podyplomowe, stypendia, przyznaje nagrody (Nagroda im. Juliusza Bardacha, Nagroda im. Lwa Sapiehy, Nagroda im. Iwana Wyhowskiego, Nagroda „Przeglądu Wschodniego”), wydaje m.in. kwartalnik „Przegląd Wschodni”, organizuje szkoły letnie i zimowe oraz konferencje. Od 2002 roku przy Studium działa katedra Fulbright-Warsaw University Distinguished Chair in East European Studies – pierwsza na świecie katedra Fulbrighta specjalizująca się w studiach wschodnich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)