Aktualności
Konkursy
19 Października
Opublikowano: 2023-10-19

Więcej pieniędzy na umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Sześć milionów więcej niż planowano przeznaczyła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na działania związane z umiędzynarodowieniem szkół doktorskich. Sfinansowanych zostanie piętnaście projektów. 

NAWA rozstrzygnęła nabór wniosków w programie STER NAWA. Finansowanie na łączną kwotę 26 mln zł (pierwotnie budżet programu wynosił 20 mln zł) otrzyma 15 podmiotów, w tym 13 uczelni: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Opolski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz 2 instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego.

Jednostki będą realizować różne działania wpisujące się w cel programu, m.in. międzynarodowe studia doktoranckie, szkoły letnie czy zagraniczne wyjazdy badawcze. Program „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” jest skierowany do polskich uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie m.in.:

  • doskonalenia jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;
  • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów;
  • rozwijania działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
  • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  • pozyskania doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
  • wsparcia stypendialnego dla doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej.

MK, źródło: NAWA

Wyniki naboru STER NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)