Aktualności
Konkursy
04 Lutego
Opublikowano: 2019-02-04

33 „małe granty” Narodowego Centrum Nauki

33 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Na realizację swoich projektów otrzymają ponad 1,17 mln zł.

„Małe granty” skierowane są do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne. Okres finansowania to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł.

W dziewiątym rozdaniu do 33 młodych naukowców trafi ponad 1,17 miliona złotych. Największą część tej sumy pochłoną działania w grupie nauk o życiu – na 11 projektów przeznaczono 482 241 zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce zrealizowanych zostanie 17 działań o wartości 463 762 zł. Z kolei w naukach ścisłych i technicznych do finansowania skierowano 5 wniosków na łączną kwotę 220 233 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania (50 tys. zł) trafi tylko do jednego naukowca: dr Ariel Mateusz Marchlewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zrealizuje badania wstępne oceny przydatności Paramecium sp. do określania toksyczności chronicznej wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

– Celem „małych grantów” jest umożliwienie naukowcom stawiania pierwszych kroków w systemie grantowym. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się w przyszłości o finansowanie projektów w ramach innych konkursów organizowanych przez NCN. Konkurs o uproszczonej procedurze składania i oceny wniosku może być szczególnie korzystny dla badaczy reprezentujących mniejsze ośrodki naukowe, w których nie zawsze łatwo uzyskać instytucjonalne wsparcie – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Nabór do konkursu MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF.

MK

Źródło: NCN

Lista rankingowa nr 9

Dyskusja (0 komentarzy)