Aktualności
Konkursy
01 Marca
Opublikowano: 2019-03-01

33 „małe granty” od NCN

Kolejnych 33 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Na realizację swoich działań naukowych otrzymają ponad 991 tys. złotych.

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie, jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. złotych.

W dziesiątym rozdaniu środki trafią do 33 wnioskodawców. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce sfinansowane zostaną 4 projekty o łącznej wartości blisko 100 tys. zł. Z kolei w naukach ścisłych i technicznych do realizacji zarekomendowano 28 projektów na sumę 892 357 zł. Tym razem nie ma żadnego przedstawiciela nauk o życiu.

– Celem „małych grantów” jest umożliwienie naukowcom stawiania pierwszych kroków w systemie grantowym. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się w przyszłości o finansowanie projektów w ramach innych konkursów organizowanych przez NCN. Konkurs o uproszczonej procedurze składania i oceny wniosku może być szczególnie korzystny dla badaczy reprezentujących mniejsze ośrodki naukowe, w których nie zawsze łatwo uzyskać instytucjonalne wsparcie – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

MINIATURA realizowana jest w innym trybie niż pozostałe konkursy z oferty NCN. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, od ogłoszenia konkursu do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Proces oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Również rozpoczęcie realizacji zadania jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

MK

Źródło: NCN

Lista rankingowa nr 10 konkursu MINIATURA

Dyskusja (0 komentarzy)