Aktualności
Konkursy
31 Października
Opublikowano: 2018-10-31

37 zwycięskich projektów w konkursie „Dziedzictwo narodowe”

Opracowanie katalogów zabytków, fundamentalne bibliografie historii Polski, dokończenie wydania dzieł Kochanowskiego i kolejny etap prac nad wielkim słownikiem języka polskiego – to tylko kilka z 37 zwycięskich projektów w trzecim konkursie Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dziedzictwo narodowe to moduł, w ramach którego finansowane są nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, czyli tworzące podstawy dalszych badań nad najbardziej istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. W tej edycji zgłoszono 289 wniosków, z których po ocenie zespołu eksperckiego 107 skierowano do II etapu. Każdy wniosek podlegał ocenie trzech niezależnych recenzentów, którzy wyłonili w ten sposób 68 najlepszych projektów. Po rozmowach z ich kierownikami – ostatnim etapie procedury konkursowej – 37 rekomendowano do finansowania. Ze względu na bardzo wysoką wartość naukową, decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego, kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona do 41 132 351 zł. Najwięcej otrzymali:

  • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Andrzej Kajetan Wróblewski na „Słowniki biograficzne uczonych polskich” (1 799 306 zł)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński z Instytutu Języka Polskiego PAN na rozbudowę „Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII w.” i jego integrację z Elektronicznym słownikiem języka polskiego XVII i XVIII w.” (1 797 741 zł)
  • prof. dr hab. Wojciech Bałus z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na „Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej (1 795 507 zł)
  • prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka z Instytutu Badań Literackich PAN na dokończenie „Wydania sejmowego Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego – kontynuacja” (1 790 520 zł)
  • dr hab. Janusz Pezda z Polskiej Akademii Umiejętności na „Ludzie i instytucje emigracji polskiej XIX wieku. Opracowanie archiwów rodziny Gałęzowskich i Szkoły Narodowej Polskiej w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu i Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego” (1 774 260 zł).

W ciągu siedmiu edycji konkursów NPRH w latach 2011-2018, sfinansowano przeszło tysiąc projektów o łącznej sumie ponad pięciuset milionów złotych.

MK

(Źródło: MNiSW)

Pełna lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

 

Dyskusja (0 komentarzy)