Aktualności
Konkursy
14 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-14

51 LIDERÓW w IX edycji konkursu NCBiR

51 młodych naukowców zostało laureatami IX edycji konkursu w ramach programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ich projekty otrzymają dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 60 mln zł. 

LIDER to program, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalne możliwe w programie LIDER dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł otrzymało w tej edycji 12 projektów, w tym: po dwa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Warszawskiej oraz po jednym z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wśród wszystkich 51 laureatów najwięcej liderów – 7 – ma Politechnika Warszawska, a po 4 reprezentuje: Politechnikę Lubelską i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Najwyżej oceniono projekt Lucyny Budźko z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk: „Wykorzystanie enzymów AID/APOBEC w mapowaniu modyfikacji cytozyny w kwasach nukleinowych”. Otrzymał on 97 pkt. i dofinansowanie w kwocie 1 199 000 zł.

MK

Lista rankingowa programu LIDER IX

 

Dyskusja (0 komentarzy)