Aktualności
Konkursy
02 Lipca
Opublikowano: 2019-07-02

7 mln zł na projekty polsko-szwajcarskich zespołów badawczych

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation (SNSF). Na finansowanie badań przeznaczono 7 mln zł.

ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do realizacji badań. Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

– Co roku poszerzamy naszą ofertę konkursów międzynarodowych, także tych organizowanych we współpracy dwustronnej. Teraz obok konkursów na projekty polsko-niemieckie, polsko-litewskie czy polsko-chińskie umożliwiamy także realizację badań wspólnie z partnerami ze Szwajcarii – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Zależy nam, aby polscy uczeni mieli możliwość wymiany myśli naukowej z badaczami z innych państw, a dzięki temu poszerzania swoich naukowych horyzontów.

Konkurs ALPHORN jest przeprowadzany zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). LAP ma na celu usprawnianie i przyspieszanie oceny wniosków w konkursach organizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami. Zakłada, że w danej edycji konkursu pod względem merytorycznym wnioski oceniane są tylko przez jedną agencję partnerską zgodnie z przyjętymi w niej zasadami. W tej edycji konkursu ALPHORN rolę agencji wiodącej pełni SNSF.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemów elektronicznych mySNSF dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe oraz ZSUN/OSF dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych  do NCN przez polskie zespoły naukowe. Wnioski wspólne mogą być składane do 1 października, zaś krajowe najpóźniej do 8 października. Ogłoszenie wyników nastąpi z końcem czerwca 2020 roku.

Karolina Olejniczak, źródło: NCN

Ogłoszenie o konkursie ALPHORN

Dyskusja (0 komentarzy)