Aktualności
Konkursy
10 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-10

Konkurs dla prawników i politologów

Z okazji przypadającego w tym roku 30-lecia restytucji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria izby wyższej naszego parlamentu organizuje konkurs dla młodych naukowców, którego laureaci wezmą udział w panelu na temat jej miejsca, znaczenia, roli i przyszłości w ustroju państwa.

W 2019 roku obchodzimy ważne dla polskiego parlamentaryzmu rocznice: wyborów czerwcowych z 1989 roku oraz  trzydziestolecie restytucji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym jubileuszem Kancelaria Senatu organizuje 30 maja konferencję  „Rola Senatu w  ustroju RP – w  stronę przyszłości”, w trakcie której młodzi naukowcy wyrażą swoje zdanie na temat miejsca, znaczenia, roli i przyszłości izby wyższej w naszym ustroju. Ważną częścią tego wydarzenia będzie panel studencko-doktorancki, w którym wezmą udział i wygłoszą referat laureaci konkursu.

Do uczestnictwa organizatorzy zapraszają studentów, absolwentów i doktorantów prawa lub politologii. Warunkiem jest nadesłanie do 30 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: gms@senat.gov.pl zgłoszenia oraz referatu na jeden z tematów:

  • Rola Senatu RP jako podmiotu inicjatywy ustawodawczej.
  • Znaczenie Senatu RP w procesie ustawodawczym.
  • Historyczna doniosłość instytucji Senatu w ustroju polskim.
  • Senat RP jako strażnik kultury i tożsamości narodowej.
  • Izby wyższe parlamentów na świecie.

Nagrodą dla laureatów konkursu jest uczestnictwo w konferencji i wygłoszenie referatu podczas panelu studencko-doktoranckiego, a także jego publikacja w wydawnictwie pokonferencyjnym.

MK

Regulamin konkursu

Dyskusja (0 komentarzy)