Aktualności
Konkursy
01 Października
Na fot. dr inż. Dorota Kamińska z Politechniki Łódzkiej i prof. Krzysztof Jóźwik – rektor PŁ; źródło: Facebook
Opublikowano: 2021-10-01

Akademickie EDUinspiracje

Politechnika Łódzka oraz Społeczna Akademia Nauk laureatami tegorocznego konkursu EDUinspiracje. Młodą EDUinspiratorką została reprezentantka Akademickiego Związku Sportowego.

EDUinspiracje to konkurs Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji promujący rezultaty przedsięwzięć edukacyjnych, dobrych praktyk, pokazujący, jak istotną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia doświadczeniami i wiedzą. Biorą w nim udział instytucje, które są beneficjentami programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz instytucje należące do sieci Eurodesk Polska. Od 2011 roku nagrodzono już blisko 200 projektów. W tej edycji przyznano 38 nominacji dla instytucji, które zrealizowały najciekawsze projekty i osiągnęły najlepsze rezultaty. Ogłoszenie zwycięzców odbyło się 30 września podczas IV Kongresu Edukacji w Warszawie.

W kategorii „Cyfryzacja” wygrał międzynarodowy projekt Virtual Mechatronic Laboratory, koordynowany przez Politechnikę Łódzką (dr inż. Dorota Kamińska, Anna Laska-Leśniewicz). W powstanie laboratorium zaangażowani byli naukowcy z Polski, Macedonii, Estonii i Włoch we współpracy z firmą Siemens Polska. Ma ono ułatwiać studentom dostęp do nowoczesnego sprzętu i urządzeń mechatronicznych używanych na rynku. Scenariusze ćwiczeń laboratoryjnych opracowali mechatronicy, a informatycy przenieśli je do wirtualnej rzeczywistości. Powstały modele 3D wybranych urządzeń oraz symulacje zjawisk i procesów. Dzięki temu bez uszkodzenia sprzętu studenci mogą eksperymentować ze stanami awaryjnymi lub efektami niewłaściwej konfiguracji.  Zdobywają tym samym kwalifikacje w zakresie konstrukcji maszyn, złożonych zasad działania zaawansowanych systemów mechatronicznych, realnych scenariuszy w dziedzinie mechatroniki, np. radzenia sobie ze stanami awaryjnymi, kalibracji parametrów charakteryzujących pracę systemów mechatronicznych i ich elementów.

W kategorii „Włączanie społeczne i różnorodność” nagrodzono Społeczną Akademię Nauk (Marta Chmielewska-Anielak) za projekt „Improving the Employability of People with Hearing Impairments”. Dwuletnie przedsięwzięcie realizowane było w ramach Programu Erasmus+. Partnerami SAN było sześć organizacji z Bułgarii, Litwy i Islandii. Projekt oparto na założeniu, że osoby niepełnosprawne należą do grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Niepełnosprawność ma wpływ na życie ludzi w wielu dziedzinach, w tym na ich karierę zawodową i czas wolny, na udział w kształceniu i szkoleniach, na kontakty społeczne i niezależność ekonomiczną. Projekt „proHear” miał na celu poprawę sytuacji osób niesłyszących na rynku pracy, jego celem jest zmniejszenie przepaści w zatrudnieniu i zniesienie barier, z którymi stykają się na rynku pracy. Miliony osób niesłyszących w Europie natrafiają na bariery w zatrudnieniu; większość z nich uważa, że nie bierze się ich pod uwagę przy zatrudnianiu ze względu na ich niepełnosprawność. Pomimo że wejście na rynek pracy przez osoby niesłyszące może być problematyczne, zatrudnienie poprawia jakość ich życia i może zostać osiągnięte przez promowanie szkoleń i kompetencji zawodowych. Dlatego celem projektu było zapewnienie zintegrowanego wsparcia dostosowanego do potrzeb i specyfiki osób niesłyszących poprzez opracowanie innowacyjnych narzędzi i materiałów szkoleniowych w celu zwiększenia motywacji i samoświadomości, zachęcenia niesłyszących do zdobycia nowych umiejętności miękkich koniecznych do skutecznego szukania pracy i wydajnego jej wykonywania, a tym samym promowania integracji osób niesłyszących na rynku pracy. Stworzono m.in. 3-częściowy zestaw do nauki oraz Interaktywną Platformę e-Learningową proHear.

Młodym EDUinspiratorem została z kolei Marianna Pikul, członkini sieci alumnów Europejskiego Korpusu Solidarności i koordynatorka projektów europejskich w Akademickim Związku Sportowym. Dotyczą organizacji akademickich wydarzeń sportowych, wolontariatu i włączenia społecznego w sport. Są realizowane z wieloma europejskimi partnerami – największy z nich, koordynowany przez Europejską Federację Sportu Akademickiego (EUSA) umożliwi współpracę m.in. z Europejskim Komitetem Paraolimpijskim czy ENGSO.

Konkurs EDUinspiracje w tym roku odbywał się po hasłem „Twój sukces inspiracją dla innych!”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)