Aktualności
Konkursy
11 Października
Źródło: www.scitourn.com
Opublikowano: 2019-10-11

Badaczka z UW zwyciężczynią konkursu „Innowacja jest kobietą”

Dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak z Uniwersytetu Warszawskiego została laureatką XI konkursu „Innowacja jest kobietą” organizowanego przez fundację Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki.

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego pomysłu. Udział w konkursie mogą wziąć badaczki-wynalazczynie, będące autorkami bądź współautorkami takiego rozwiązania. W tej edycji doceniono projekt dr Marty Fiedoruk-Pogrebniak „Mikrofluidyczne systemy analityczne na potrzeby diagnostyki medycznej i analityki środowiska”. W uzasadnieniu swojej decyzji jury napisało, że autorka – na przekór skomplikowanym rozwiązaniom naukowym lub inżynierskim – opracowała proste, tanie i przenośne systemy analityczne, które mogą być wykorzystywane przez osoby nieposiadające specjalistycznego wykształcenia do przeprowadzania prostych analiz zarówno w zakresie diagnostyki medycznej, jak również analityki środowiska. Jest to proste i eleganckie rozwiązanie problemu, który do tej pory wymagał zaangażowania specjalistycznej aparatury w nieprzenośnym laboratorium analitycznym. Jej pomysł może być rozwijany w kierunku detekcji innych schorzeń bądź zanieczyszczeń środowiska. Zastosowanie technologii LoP w połączeniu z detekcją kolorów przy użyciu diod elektroluminescencyjnych obiecuje znaczne ułatwienia w życiu i pracy wielu ludzi.

Laureatka swoje naukowe zainteresowania realizuje w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii UW. Wchodzi w skład zespołu kierowanego przez prof. dr. hab. Roberta Konckiego, którego główną tematyką badawczą jest bioanalityka: detektory, sensory, biosensory chemiczne, enzymy w analizie chemicznej, analiza przepływowa, analityka kliniczna i biomedyczna.

Zwycięski wynalazek będzie zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2019 w Norymberdze, które odbędą się w dniach 31 października –3 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Fundacji wraz ze sponsorem konkursu, spółką „Inventor”, zdecydował o przyznaniu specjalnej nagrody dla zespołu Julii Radwan-Pragłowskiej, doktorantki z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, za projekt dotyczący antyoksydacyjnych środków hemostatycznych o kontrolowanej biodegradowalności oraz technologii ich otrzymywania. Wyróżniona badaczka jest członkiem Zespołu Innowacyjnych Zielonych Technologii w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej PK. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół projektowania i syntezz materiałów i biomateriałów o zaawansowanych właściwościach do zastosowań w przemyśle, medycynie i farmacji oraz zielonych technologii, bionanotechnologii i bionanomateriałów. W tym roku otrzymała stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zdobyła też Polską Nagrodę Innowacyjnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości oraz Główną Nagrodę w konkursie Student-Wynalazca.

MK, źródło: kobietynauki.org

Dyskusja (0 komentarzy)