Aktualności
Konkursy
30 Września
Opublikowano: 2022-09-30

Będą promować język polski

Dzielenie się wiedzą o polskim doświadczeniu uchodźstwa i inicjatywach kulturalnych, zajęcia z wykorzystaniem poezji dla dzieci, książka i wykłady o najważniejszych tematach poruszanych przez współczesnych polskich pisarzy, zajęcia performatywne oparte na twórczości Brunona Schulza czy cykl zajęć z zakresu najnowszego słownictwa polskiego – to tylko niektóre tematy z wybranych do finansowania projektów w tegorocznej edycji programu „Promocja języka polskiego” NAWA. W sumie w ręce beneficjentów trafi ponad 1,3 mln zł.

Celem tej inicjatywy jest promocja języka polskiego z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. W tym roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje 16 z 34 nadesłanych zgłoszeń.

Najwyższą punktację uzyskały propozycje z Uniwersytetu Warszawskiego: „Mury runą – polskie doświadczenie uchodźcze w kulturze i literaturze” oraz „Najnowsza polska leksyka – w aspekcie kulturowym”. Pierwszy projekt poruszy zagadnienia związane z przekazaniem wiedzy o polskim doświadczeniu uchodźstwa i inicjatywach kulturalnych podejmowanych przez polskich działaczy, którym przyszło żyć i tworzyć na obczyźnie. Obejmie bardzo szeroką panoramę historyczną – od wieku XIX aż po okres po 1945 roku. W projekcie wezmą udział studenci z Polski, Ukrainy i Niemiec.

Drugi z projektów zakłada przeprowadzenie na zagranicznych uczelniach partnerskich (Węgry, Francja, Czech, Słowenia, Niderlandy) cyklu zajęć z zakresu najnowszego słownictwa polskiego w kontekście kulturowym, przy użyciu stworzonego na UW cyfrowego narzędzia badawczego Obserwatorium Językowe UW. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie uczących się języka polskiego za granicą na kontakt ze współczesnym słownictwem, powszechnie używanym w mediach, w rozmowach, w dialogach filmowych itd.

Jako że słownictwo jest świadectwem przemian kulturowych, w czasie zajęć zostanie położony nacisk na ukazanie tego aspektu – pozwoli to słuchaczom pogłębić wiedzę o przemianach współczesnej kultury i najnowszych dziejów oraz o współczesnej Polsce. W ramach projektu zostaną stworzone infografiki dotyczące omawianych zagadnień. W ten sposób projekt przyczyni się do podnoszenia jakości nauczania języka polskiego, polskiej kultury i historii za granicą – tłumaczą twórcy.

Lista beneficjentów programu „Promocja języka polskiego” stale się poszerza. W tym roku po raz pierwszy w tym gronie znalazły się: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk („Język polski w kulturach pogranicza: wsparcie polonistycznych środowisk akademickich w Czerniowcach i Tybindze”) oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi („Słowo performatywne w krainie Brunona Schulza”).

Dofinansowanie trafi też do: Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wśród zagranicznych placówek, które zaangażowane są w realizację działań, znalazły się m.in. Uniwersytet w Turynie (Włochy), Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina), Uniwersytet w Tybindze (Niemcy), Uniwersytet Belgradzki (Serbia), Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina (Ukraina), Uniwersytet Clermont-Auvergne w Clermont-Ferrand (Francja) Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy), Uniwersytet Loránda Eötvösa (Węgry), Uniwersytet w Strasburgu (Francja), Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Lubljanie (Słowenia) czy Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia).

źródło: NAWA

Lista projektów, które otrzymały finansowanie

Dyskusja (0 komentarzy)