Aktualności
Konkursy
20 Października
Źródło: www.up.krakow.pl
Opublikowano: 2021-10-20

Biografia Józefa Becka książką historyczną roku

Ponad tysiącstronicowa biografia Józefa Becka, autorstwa prof. Mariusza Wołosa i prof. Marka Kornata, została uznana za najlepszą w konkursie „Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego”.

Nagroda Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego przyznawana jest za najlepszą publikację naukową z zakresu historii, bez podziału na epoki i specjalności. Została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Historyczne dla upamiętnienia wybitnego polskiego mediewisty, zmarłego w 2019 roku prof. Karola Modzelewskiego. W drugiej edycji nagrodę przyznano prof. dr. hab. Markowi Kornatowi i prof. dr. hab. Mariuszowi Wołosowi, autorom książki „Józef Beck. Biografia”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Wręczenie nagrody odbyło się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu podczas corocznego zjazdu dziekanów wydziałów historycznych, przewodniczących rad dyscypliny historia i dyrektorów instytutów historii z całej Polski.

Józef Beck to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polityków dwudziestowiecznej Polski, ulubieniec i prawa ręka marszałka Piłsudskiego, żołnierz i dyplomata, symbol polskiej polityki zagranicznej, której finałem był wybuch II wojny światowej, obiekt plotek i bohater skandalu obyczajowego – a przede wszystkim centralna postać niekończących się dywagacji na temat polskiej polityki zagranicznej przed 1939 rokiem i szans na uniknięcie klęski II Rzeczpospolitej. Dwaj historycy stworzyli jego kompletną biografię – od historii rodzinnej poprzez służbę w Drużynach Strzeleckich i Legionach, rolę w przygotowaniu przewrotu majowego, aż po samodzielną działalność dyplomatyczną, klęskę wrześniową i ostatnie lata życia w Rumunii.

Prof. Marek Kornat kieruje Zakładem Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest zatrudniony także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prof. Mariusz Wołos jest kierownikiem Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W kadencji 2016–2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki tej uczelni. Pracuje także w Instytucie Historii PAN w Warszawie.

Konkurs „Książka Historyczna Roku” został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu publikacji ważnych dla środowiska profesjonalnych badaczy historii i wyróżnienia ich wkładu w rozwój współczesnej polskiej refleksji nad przeszłością.

MK, źródło: UP KEN

Dyskusja (0 komentarzy)