Aktualności
Konkursy
18 Maja
Opublikowano: 2020-05-18

Blisko 668 mln zł na projekty badawcze w konkursach NCN

Ponad 800 projektów o łącznej wartości blisko 668 milionów złotych wyłoniono właśnie w kolejnych konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA oraz w premierowym PRELUDIUM BIS. Finansowanie otrzymało średnio prawie 18% złożonych wniosków.

Wyniki konkursów ogłosiło Narodowe Centrum Nauki. Spośród złożonych 4524 wniosków, opiewających na kwotę ponad 3,2 mld zł, eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości 667 745 974 zł.

W pierwszej edycji skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS, który jest wspólną inicjatywą NCN i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, spłynęło 255 wniosków, z czego 96 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 47 mln zł. Rozpoczęcie finansowania nastąpi już od października tego roku. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie badaczy.

– PRELUDIUM BIS, który stanowi elitarną ścieżkę w ramach szkół doktorskich, to możliwość zdobycia stabilnego finansowania przez 4 lata przygotowywania rozprawy doktorskiej – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – W pierwszej edycji nieco zaskoczyła nas niższa, niż zakładaliśmy, liczba złożonych wniosków. Liczymy jednak, że z każdą kolejną zainteresowanie konkursem będzie rosło.

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem – wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 350 projektów o wartości prawie 460 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. W osiemnastej edycji naukowcy złożyli 1146 wniosków na kwotę niemal 170 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało skierowanych 205 projektów o łącznym budżecie prawie 32 mln zł.

Adresatami konkursu SONATA są z kolei badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W piętnastej edycji złożono 990 wniosków na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Finansowanie otrzymało 9158 projektów o wartości niemal 130 mln zł.

MK, źródło: NCN

Listy rankingowe

 

Dyskusja (0 komentarzy)