Aktualności
Konkursy
16 Marca
Opublikowano: 2022-03-16

Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia

„Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia” – to tytuł tegorocznego konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na finansowanie projektów badawczych. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja.

To już XXI edycja konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie współpracy lekarza z pacjentem w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji poprzez zastosowanie metod i narzędzi informatycznych. Uczestnicy ubiegają się o grant Naukowej Fundacji Polpharmy, który umożliwi im sfinansowanie i realizację zgłoszonych projektów. W dotychczasowych konkursach przekazano na ten cel już 27 mln zł!

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek, przedstawiając w nim swój pomysł na projekt wpisujący się w tematykę konkursu wraz z propozycją budżetu i harmonogramem realizacji. Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana), należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowafundacja.polpharma.pl/. Termin przyjmowania aplikacji mija 31 maja 2022 roku.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależnych recenzentów w odpowiedniej skali punktowej, a następnie poddane dyskusji, głosowaniu i ostatecznej decyzji Rady Naukowej Fundacji. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2022 roku. Więcej szczegółów, w tym regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej Naukowej Fundacji Polpharmy.

Naukowa Fundacja Polpharmy została założona w 2001 roku przez Polpharmę SA i jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych. W dotychczasowych edycjach konkursu granty w łącznej wysokości 27 mln zł otrzymało 80 zespołów badawczych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)