Aktualności
Konkursy
28 Września
Źródło: archiwum
Opublikowano: 2023-09-28

Do 14 października nabór zgłoszeń do konkursu Złoty Medal Chemii

Jeszcze tylko nieco ponad dwa tygodnie mają młodzi chemicy na zgłoszenie swoich prac do XIII edycji prestiżowego konkursu Złoty Medal Chemii, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym, jak również aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2022/2023. Prace na konkurs można nadsyłać za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl. Termin upływa 14 października.

Najważniejsze kryteria, którymi kierować się będzie jury konkursu to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. zł, zaś Brązowego – 2,5 tys. zł. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia od firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych każde. Wszyscy finaliści konkursu zyskają również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada. Uczestnicy zakwalifikowani do finału będą zaproszeni do przedstawienia wyników swoich prac w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej. Prezentacje odbędą się 21 listopada, a ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 14 grudnia podczas uroczystej gali wręczenia nagród. Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawują: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)