Aktualności
Konkursy
20 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-20

Do końca czerwca zgłoszenia prac z zakresu edukacji

Do końca czerwca trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu wydawniczego organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Inicjatywa skierowana jest do badaczy i naukowców, którzy podejmują tematy związane z edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych.

To już czwarta edycja konkursu, który ma na celu wyłonienie i wydanie recenzowanych, nieopublikowanych wcześniej monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki edukacyjnej. Treść pracy powinna dotyczyć jednego z wybranych obszarów edukacji w ujęciu dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych lub w ujęciu interdyscyplinarnym:

  • szkolnictwo wyższe,
  • edukacja szkolna,
  • edukacja językowa,
  • kształcenie i szkolenia zawodowe,
  • edukacja dorosłych,
  • nieformalna edukacja młodzieży.

Pod uwagę będą brane m.in. odkrywczość założeń i waga wyników, poprawność metodologiczna, innowacyjność ujęcia, integralność tematyki i formy oraz wartość pracy dla rozwoju teorii naukowych lub praktyki badawczej. Najwyżej ocenione monografie zostaną zrecenzowane, a następnie wydane w języku polskim i angielskim. Ich drukowane i internetowe wersje będą bezpłatnie udostępnione w internecie oraz repozytoriach cyfrowych. Autorzy uzyskają punkty niezbędne do ewaluacji dorobku naukowego. Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2023 roku. Więcej szczegółów: www.frse.org.pl/wydawnictwo/faq. Konkurs organizuje Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)