Aktualności
Konkursy
21 Września
Źródło: NIW-CRSO
Opublikowano: 2023-09-21

Dobiega końca termin zgłoszeń do konkursu poświęconego społeczeństwu obywatelskiemu

Tylko do 29 września trwa nabór zgłoszeń do konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu. Organizatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

To już trzecia edycja konkursu, którego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich dotyczące tego zagadnienia.

Do konkursu można zgłaszać prace i rozprawy z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych oraz prace i rozprawy interdyscyplinarne (w tym badania porównawcze), których tematyka poświęcona jest: współczesnemu społeczeństwu obywatelskiemu i jego przejawom, aktywności obywatelskiej, organizacjom pozarządowym, wolontariatowi, uniwersytetom ludowym, ruchowi harcerskiemu i skautowemu.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili swoje prace w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 29 września 2023 r. i nie brali udziału we wcześniejszych edycjach. Kapituła przyzna w ramach konkursu nagrody finansowe:

1) za pracę magisterską:

  • I miejsce: 8 tys. zł;
  • II miejsce: 5 tys. zł;
  • III miejsce: 3 tys. zł;

2) za rozprawę doktorską:

  • I miejsce: 16 tys. zł;
  • II miejsce: 10 tys. zł;
  • III miejsce: 6 tys. zł.

Prace przyjmowane są do 29 września 2023 r. Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej konkursu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas dorocznej konferencji NIW-CRSO.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)