Aktualności
Konkursy
08 Maja
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2019-05-08

Doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ze stypendium im. Anny Pasek

Krzysztof Wolski, doktorant w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został tegorocznym laureatem stypendium im. Anny Pasek. 

W jedenastej edycji konkursu promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych laureatem został Krzysztof Wolski, doktorant III roku w Instytucie Inżynierii Środowiska UPWr. Główny obszar jego zainteresowań oraz aktywności naukowej to hydraulika koryt otwartych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu roślin oraz modelowanie hydrologiczne typu opad-odpływ. Celem nagrodzonego projektu jest wykazanie zmian w kształtowaniu się odpływu wód (ze szczególnym uwzględnieniem wód wezbraniowych) wynikających z przeobrażenia systemów leśnych w wybranych zlewniach górskich. Wykorzystane zostaną do tego celu zdjęcia satelitarne LANDSAT 7 oraz LANDSAT 8, na podstawie których określone zostaną zmiany struktury lasu w zlewniach na przestrzeni ostatnich 15 lat. Określone zmiany oraz obserwowane dane opadowe i hydrologiczne pozwolą zbudować modele opad-odpływ, na podstawie których możliwa będzie detekcja zmian w odpływie z tych zlewni wraz z możliwą prognozą na przyszłość.

Krzysztof Wolski ma 28 lat. Z wyróżnieniem ukończył studia na kierunku inżynieria środowiska (specjalność: inżynieria wodna), a jego praca magisterska pt. „Zagrożenie powodziowe w Kotlinach Wałbrzyskiej, Libereckiej i Mieroszowskiej” zdobyła trzecie miejsce w VIII edycji Konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii organizowanym przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Niemalże od początku studiów związany jest ze Studenckim Kole Naukowym Hydrologów i Hydrotechników, obecnie członek stowarzyszeń skupiających się wokół szeroko pojętej gospodarki wodnej: Polskiego Towarzystwo Geofizycznego, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Towarzystwa Naukowego Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Interesują go dwa zagadnienia naukowe: hydraulika koryt otwartych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu roślin w korycie na warunki hydrauliczne i fluwialne (temat związany z pracą doktorską) oraz modelowaniem hydrologicznym typu opad-odpływ.

Fundacja Anny Pasek powstała na początku 2008 roku z inicjatywy rodziców i najbliższych Anny ku jej pamięci. Działa aktywnie nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym, współpracując z jednostkami badawczymi, uniwersytetami, organizacjami ratowniczymi oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami. Jej cele to działalność naukowo-badawcza, rozwojowa i edukacyjna w obszarze geoinformacji, nauk przyrodniczych oraz ochrony przyrody, działalność na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich oraz wspieranie działalności artystycznej i społecznej. Patronka fundacji była geografem i doktorantką w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentką geologii w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, podróżniczką i fotografką.  Swoje pasje naukowe i podróżnicze wiązała z górami i obszarami polarnymi. Była organizatorką i współorganizatorką wielu wypraw naukowych i turystyczno-poznawczych. Odwiedziła m.in. dzikie zakątki Norwegii, Islandii, Rosji, Indii, Bhutan. W ramach międzynarodowego programu stypendialnego Socrates/Erasmus spędziła pół roku w Arktyce, uczestnicząc w zajęciach w Centrum Uniwersyteckim na Svalbardzie (UNIS). Do każdej życiowej inicjatywy podchodziła z ogromnym zaangażowaniem, pasją i energią. Ostatnim celem Anny był wyjazd do Włoch i wspinaczka na Mont Blanc w 2007 roku, z której to drogi, wraz ze swymi dwoma towarzyszami, już nie powróciła… Miała 25 lat.

Źródło: www.glos.uprw.edu.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)