Aktualności
Konkursy
07 Lutego
Źródło: Facebook/Fundacja im. Anny Pasek
Opublikowano: 2020-02-07

Doktorantka z UW laureatką stypendium im. Anny Pasek

Anita Sabat-Tomala, doktorantka w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, została tegoroczną laureatką stypendium im. Anny Pasek.

Konkurs ma na celu promocję najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „5 górskich żywiołów”. Projekty realizowane przez ubiegających się o stypendium miały dotyczyć obszarów górskich i dotyczyć jednego z pięciu wskazanych żywiołów – ziemi, powietrza, ognia, wody i człowieka – lub ich dowolnej kombinacji. Nagrodzony w XII edycji projekt polega na opracowaniu oraz przetestowaniu teledetekcyjnej metody identyfikacji inwazyjnego gatunku łubinu trwałego w obszarach Gór Kamiennych i Rudaw Janowickich.

– Skupię się na opracowaniu oraz weryfikacji teledetekcyjnej metody identyfikacji inwazyjnego gatunku łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus) z zastosowaniem zobrazowań hiperspektralnych oraz metod klasyfikacji pikselowych i podpikselowych (Support Vector Machines, Random Forest, Spectral Angle Mapper, Mixture-Tuned Matched Filtering). Uzyskane wyniki pozwolą na ograniczenie tradycyjnych naziemnych badań terenowych oraz optymalizację algorytmów klasyfikacji i zestawów danych teledetekcyjnych. Celem pracy jest opracowanie map rozmieszczenia łubinu na cennych przyrodniczo obszarach Gór Kamiennych i Rudaw Janowickich wraz z podaniem dokładności identyfikacji. W swoich badaniach wykorzystam lotnicze obrazy hiperspektralne HySpex oraz produkty z lotniczego skanowania laserowego pozyskane przez firmę MGGP Aero w ramach projektu HabitARS – zapowiada Anita Sabat-Tomala.

Od 2018 roku jest zatrudniona na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, gdzie prowadzi zajęcia z teledetekcji środowiska i cyfrowego przetwarzania obrazów. Jej zainteresowania badawcze obejmują wykorzystanie technik teledetekcji hiperspektralnej w analizach środowiskowych. Jest laureatką „Złotego piksela” za najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji „Współczesna teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego”. Zajęła 2. miejsce w konkursach: na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny w kategorii praca licencjacka za „Analizę jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych AISA” oraz im. prof. Kazimierza Dębskiego za najlepszą pracę dyplomową z hydrologii pt. „Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego”.

Stypendium przyznaje Fundacja Anny Pasek. Powstała na początku 2008 roku z inicjatywy rodziców i najbliższych Anny ku jej pamięci. Działa aktywnie nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym, współpracując z jednostkami badawczymi, uniwersytetami, organizacjami ratowniczymi oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami. Jej cele to działalność naukowo-badawcza, rozwojowa i edukacyjna w obszarze geoinformacji, nauk przyrodniczych oraz ochrony przyrody, działalność na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich oraz wspieranie działalności artystycznej i społecznej. Patronka fundacji była geografem i doktorantką w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentką geologii w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, podróżniczką i fotografką.  Swoje pasje naukowe i podróżnicze wiązała z górami i obszarami polarnymi. Była organizatorką i współorganizatorką wielu wypraw naukowych i turystyczno-poznawczych. Odwiedziła m.in. dzikie zakątki Norwegii, Islandii, Rosji, Indii, Bhutan. W ramach międzynarodowego programu stypendialnego Socrates/Erasmus spędziła pół roku w Arktyce, uczestnicząc w zajęciach w Centrum Uniwersyteckim na Svalbardzie (UNIS). Do każdej życiowej inicjatywy podchodziła z ogromnym zaangażowaniem, pasją i energią. Ostatnim celem Anny był wyjazd do Włoch i wspinaczka na Mont Blanc w 2007 roku, z której to drogi, wraz ze swymi dwoma towarzyszami, już nie powróciła… Miała 25 lat.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)