Aktualności
Konkursy
08 Lipca
Opublikowano: 2020-07-08

Doktorantki z UW i PG najlepsze w polskiej edycji „Ma Thèse en 180 Secondes”

Julia Łukasiak, doktorantka z Uniwersytetu Warszawskiego, wygrała drugą edycję konkursu „Mój doktorat w 180 sekund”. Nagroda publiczności trafiła do Aleksandry Burdziej, również z UW. 

Polska edycja „Ma Thèse en 180 Secondes”, tym razem online, odbyła się po raz drugi. Zadaniem doktorantów jest przedstawienie w języku francuskim tematu swojego doktoratu w formie nagrania wideo. Mają na to nie więcej niż 3 minuty. Jurorzy i publiczność wybierają najbardziej przekonujących uczestników. Do tegorocznego finału zakwalifikowano dziewięć osób. I nagrodę i stypendium rządu francuskiego w wysokości 1700 euro przyznano Julii Łukasiak, doktorantce z Zakładu Literaturoznawstwa Francuskiego w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, której rozprawa dotyczy analizy przemian postrzegania twórczości Pietera Bruegla Starszego we współczesnej frankofońskiej literaturze belgijskiej.

„Począwszy od XIX wieku aż do dzisiaj, malarstwo artysty jest jednym z belgijskich »miejsc pamięci« (lieu de mémoire). Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci pisarze w różny sposób adaptują Brueglowskie imaginarium do własnej twórczości. W pierwszym etapie (do połowy XX wieku) obrazy służą budowaniu rodzącej się tożsamości zbiorowej autorów belgijskich, zaś od drugiej połowy stają się one elementem indywidualnych mitologii poszczególnych pisarzy. Z zestawienia wybranych dzieł literackich wyłania się obraz brueglowskiego atlasu pamięci” – pisze autorka w streszczeniu swojego doktoratu „Brueglowski atlas pamięci. Przemiany postrzegania twórczości Pietera Bruegla Starszego we współczesnej frankofońskiej literaturze belgijskiej”.

II nagrodę (czek na 200 euro przyznany przez Polską Akademię Nauk) otrzymała Aleksandra Burdziej z Zakładu Biochemii Roślin w Instytucie Biochemii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentacja jej doktoratu, dotyczącego wpływu elicytorów abiotycznych i biotycznych na metabolizm pierwotny i wtórny winorośli Vitis vinifera L. na przykładzie steroli i triterpenoidów, spotkała się również z uznaniem publiczności, co zaowocowało nagrodą dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – czekiem w wysokości 4 tys. zł do wykorzystania na udział w europejskich konferencjach naukowych.

III nagroda (czek na 150 euro od kancelarii Wardyński i Wspólnicy) trafiła do Justyny Górskiej z Politechniki Gdańskiej, która przez 3 minuty opowiadała o mechanizmach działania aromatycznych makrolidów heptaenowych.

Konkurs „Mój doktorat w 180 sekund” zorganizowano po raz pierwszy w 2012 roku. Dziś odbywa się w blisko 30 krajach. Wydarzenie jest dla doktorantów okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności swojej pracy naukowej. Skomplikowane zagadnienie muszą w trzy minuty przełożyć na zrozumiały dla każdego odbiorcy język. Mogą posługiwać się tylko jednym slajdem. Wygrywa ten, kto będzie najbardziej przekonujący!

Współorganizatorami konkursu są: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Francuski w Polsce. Partnerzy wydarzenia: Ambasada Francji w Polsce, Polska Akademia Nauk, kancelaria Wardyński i Wspólnicy oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)