Aktualności
Konkursy
06 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-06

EDUinspiratorzy medialni na start!

Masz świetny warsztat dziennikarski, potrafisz przekazać najważniejsze wartości informacyjne, a do tego wykazujesz się kreatywnością oraz indywidualnym stylem? Weź udział w konkursie EDUinspiracje Media 2022. 

Konkurs adresowany jest do dziennikarzy, którzy w sposób przystępny, zrozumiały oraz atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi zarządzanymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a w swojej działalności poruszali i promowali działania w ramach programów Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, Eurodesk, Europass, eTwinning, WorldsSkills Poland).

Do konkursu mogą być zgłoszone teksty opublikowane w sposób tradycyjny, za pośrednictwem internetu bądź łącznie – zarówno drukiem, jak i w formie elektronicznej. Konkurs adresowany jest również do autorów audycji rozpowszechnionych za pośrednictwem rozgłośni radiowych, poprzez internet lub łącznie w obu technologiach. W konkursie mogą brać również udział twórcy materiałów filmowych rozpowszechnionych za pośrednictwem telewizji oraz (lub) internetu.

Uwaga! W konkursie będą oceniane artykuły, audycje i programy telewizyjne, które swoją premierę miały po 1 stycznia 2021 roku. Prace mogą zgłaszać zarówno dziennikarze, jak i redakcje. Termin zgłaszania i dostarczania materiałów upływa 15 września 2022 roku. Oceniane będą wyłącznie prace spełniające wymogi formalne. Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców w kategoriach: Publicystyka,. Reportaż, Wywiad. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy z tytułem EDUinspiracje – Media 2022 oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007–2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”.

MK

Regulamin konkursu

Dyskusja (0 komentarzy)